Home > Studia I Stopnia > Ratownictwo Medyczne > Dzienne > Katowice > Ratownictwo Medyczne - Katowice - Śląskie

Ratownictwo Medyczne - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSPS/ Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ratownictwo Medyczne - Dzienne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ratownictwa medycznego, funkcjonujących w ramach tworzonego w kraju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.
 • Szczegółowe informacje
  Niezbędne umiejętności są doskonalone w ramach zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych odbywanych w stacjach Pogotowia Ratunkowego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i innych jednostkach ratownictwa.
       Od ratownika oczekuje się wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do ratowania życia i zdrowia ludzkiego w wielu różnych sytuacjach, na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w oddziałach ratunkowych.

       Plan studiów obejmuje 6 semestrów zajęć dydaktycznych o łącznej liczbie 3850 godzin zajęć dydaktycznych stacjonarnych w tym 345 w formie samokształcenia na studiach stacjonarnych (2923 godzin zajęć w tym 253 w formie samokształcenia na studiach niestacjonarnych), z czego 1465 godzin zajęć stanowią zajęcia teoretyczne w formie wykładów, 1600 godzin zajęć-zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń i laboratoriów (na studiach niestacjonarnych odpowiednio, 937 godzin i 1269 godzin).
       Ćwiczenia realizowane będą w warunkach szpitalnych-na "intensywnych" oddziałach klinicznych szpitali, w szpitalnych oddziałach ratunkowych. W planie studiów przewidziano również 400 godzin praktyk zawodowych, tj. 10 tygodni przy założeniu 40 godzin tygodniowo, w tym: praktyka szpitalna w Oddziale Ratunkowym - 160 godzin, praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego - 80 godzin, praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej - 80 godzin i obóz sprawnościowy - 80 godzin.
       Studia stacjonarne planuje się realizować od poniedziałku do piątku, studia niestacjonarne natomiast w systemie 3-dniowych zjazdów odbywających się, co 2 tygodnie. Praktyki zawodowe realizowane będą w miesiącach letnich w okresach przerw międzysemestralnych.


       Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne nabędzie wiedzę i umiejętności w zakresie nauk medycznych, w szczególności wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci niezależnie od ich przyczyny. Będzie przygotowany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym m.in.: oceny stanu pacjenta w celu postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych itd.
       Będzie przygotowany do pracy m.in. w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych, koordynatora medycznego przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Inne informacje związane z Ratownictwo Medyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |