Programowanie w Języku Java - Przygotowanie do Egzaminu SCJP- Kurs

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Javatech

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Programowanie w Języku Java - Przygotowanie do Egzaminu SCJP- Kurs - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java oraz przygotowanie do egzaminu Sun Certified Java Programmer (SCJP). Słuchacze oprócz zadań programistycznych mają okazję zapoznać się podczas kursu z przykładowymi pytaniami egzaminacyjnymi.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Adresatami szkolenia są programiści lub przedstawiciele innych zawodów pragnących posiąść umiejętności programowania w języku Java. Mile widziana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku. Kurs prowadzony jest pod kątem przygotowania do egzaminu Sun Certified Java Programmer (SCJP).
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia
  1. Java – wstęp
   1. podstawy języka
   2. kompilacja i uruchamianie
   3. dokumentacja
   4. zasoby internetowe
  2. Narzędzia
   1. Eclipse
   2. Ant
  3. Podstawy składni języka Java z uwzględnieniem nowości w Java 6.0
   1. podstawowe pojęcia oraz słowa kluczowe
   2. typy danych: proste, obiektowe, tablice
   3. deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
   4. operatory i przekazywanie zmiennych jako argumentów metod
   5. instrukcje sterujące wykonaniem programu
  4. Programowanie obiektowe
   1. idea programowania obiektowego
   2. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy
   3. dziedziczenie i polimorfizm
   4. dziedziczenie a modyfikatory dostępu
   5. agregacja i kompozycja – rozważania projektowe
  5. Zaawansowane elementy języka Java
   1. klasy wewnętrzne, klasy anonimowe, finalne, statyczne
   2. wyjątki i błędy – hierarchia, wyjątki a polimorfizm
   3. adnotacje
   4. asercje
   5. garbage collector
  6. Java I/O
   1. hierarchia
   2. klasa File
   3. strumienie
   4. strumienie znakowe
   5. RandomAccessFile
   6. standardowe wejście/wyjście
   7. kompresja
   8. serializacja (interfejs Serializable)
   9. atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)
  7. Kolekcje
   1. hierarchia kolekcji
   2. interfejsy Collection, Set, List, Map
   3. pojęcie kolekcji uporządkowanej i posortowanej
   4. klasy kolekcji z uwzględnieniem powyższych pojęć
   5. metody equals i hashCode
   6. interfejsy Clonable/Comparable
   7. głęboka kopia kolekcji
   8. kolekcje a dostęp współbieżny
  8. Programowanie z użyciem wątków
   1. pojęcie wątku
   2. stworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)
   3. cykl życia wątku (stany)
   4. priorytety i zasada działania schedulera
   5. grupy wątków
   6. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji
  9. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
   1. podstawy TCP, UDP
   2. klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, ServerSocket, Socket
   3. wyjątki
   4. Przesyłanie obiektów
  10. RTTI i introspekcja
   1. RTTI
   2. Introspection API
   3. Java Beans
  11. Omówienie egzaminu certyfikacyjnego
   1. struktura i specyfika egzaminu
   2. analiza przykładowych testów
   3. najczęściej spotykane problemy i zagadnienia
   4. test praktyczny z całego omówionego materiału

Inne informacje związane z java

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |