Programowanie w Języku Java - Kurs

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Javatech

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Programowanie w Języku Java - Kurs - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Tytuł kursu: Programowanie w języku Java Kod kursu: J-PD Adresaci szkolenia
  Adresatami szkolenia są programiści lub przedstawiciele innych zawodów pragnących posiąść umiejętności programowania w języku Java. Mile widziana jest podstawowa znajomość programowania w dowolnym języku.

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania w języku Java.

  W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami Java Community, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak ANT, Eclipse i CVS.
  Czas i forma szkolenia
  • 28 godzin (4 dni x 7 godzin) w tym wykłady i warsztaty praktyczne
  Program szkolenia
  1. Java – wstęp
   1. podstawy języka
   2. kompilacja i uruchamianie
   3. dokumentacja
   4. zasoby internetowe
  2. Narzędzia
   1. Eclipse
   2. Ant
   3. CVS
  3. Podstawy składni języka Java z uwzględnieniem nowości w Java 6.0
   1. podstawowe pojęcia oraz słowa kluczowe
   2. typy danych: proste, obiektowe, tablice
   3. deklaracje klas, interfejsów, metod, zmiennych oraz modyfikatory dostępu
   4. operatory i przekazywanie zmiennych jako argumentów metod
   5. instrukcje sterujące wykonaniem programu
  4. Programowanie obiektowe
   1. idea programowania obiektowego
   2. klasy, klasy abstrakcyjne i interfejsy
   3. dziedziczenie i polimorfizm
   4. dziedziczenie a modyfikatory dostępu
   5. agregacja i kompozycja – rozważania projektowe
  5. Zaawansowane elementy języka Java
   1. klasy wewnętrzne, klasy anonimowe, finalne, statyczne
   2. wyjątki i błędy – hierarchia, wyjątki a polimorfizm
   3. adnotacje
   4. asercje
   5. garbage collector
  6. Java I/O
   1. hierarchia
   2. klasa File
   3. strumienie
   4. strumienie znakowe
   5. RandomAccessFile
   6. standardowe wejście/wyjście
   7. kompresja
   8. serializacja (interfejs Serializable)
   9. atomizacja (StreamTokenizer, StringTokenizer)
  7. Kolekcje
   1. hierarchia kolekcji
   2. interfejsy Collection, Set, List, Map
   3. pojęcie kolekcji uporządkowanej i posortowanej
   4. klasy kolekcji z uwzględnieniem powyższych pojęć
   5. metody equals i hashCode
   6. interfejsy Clonable/Comparable
   7. głęboka kopia kolekcji
   8. kolekcje a dostęp współbieżny
  8. Programowanie z użyciem wątków
   1. pojęcie wątku
   2. stworzenie wątku w Javie (Thread i Runnable)
   3. cykl życia wątku (stany)
   4. priorytety i zasada działania schedulera
   5. grupy wątków
   6. synchronizacja, zagrożenia synchronizacji
  9. Programowanie sieciowe z użyciem gniazd
   1. podstawy TCP, UDP
   2. klasy: DatagramPacket, DatagramSocket, InetAddress, ServerSocket, Socket
   3. wyjątki
   4. Przesyłanie obiektów
  10. RTTI i introspekcja
   1. RTTI
   2. Introspection API
   3. Java Beans

Inne informacje związane z java

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |