Microsoft Office (Windows,Word,Excel) - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Kovex Centrum Edukacyjne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Microsoft Office (Windows,Word,Excel) - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Cel kształcenia:

  Szkolenie to ma na celu przygotowanie do samodzielnej pracy w podstawowych programach pakietu Office. W przyjazny sposób kursant wprowadzany jest w tajniki posługiwania się jednym z najpopularniejszych systemów operacyjnych - Microsoft Windows, uczy się również poruszać swobodnie w edytorze tekstów Word i wykorzystywać w stopniu podstawowym arkusz kalkulacyjny Excel.

  W zakres tego szkolenia wchodzą dwa osobne szkolenia – z obsługi programu Word na poziomie podstawowym oraz z obsługi programu Excel również na poziomie podstawowym.

  Wymagania wobec kursantów:
  Szkolenie od podstaw, nie jest wymagana znajomość obsługi komputera.

  Materiały i metodyka prowadzenia szkolenia:

  Każdy słuchacz otrzymuje autorski skrypt, płytę CD z ćwiczeniami, a także zaświadczenie ukończenia kursu wystawione na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, które poprzedzone są krótkim wstępem teoretycznym.

  Program zajęć: Microsoft Office 2007 – poziom podstawowy:
  Obsługa Microsoft Windows:

  1. Podstawowe pojęcia systemowe.

  2. Konfiguracja ustawień użytkownika.

  3. Klasyfikacja oprogramowania i sprzętu

  Obsługa programu Word:

   1. Wprowadzenie do pracy z edytorem tekstów:
  • Podstawowe pojęcia (akapit, spacja itp.).
  • Omówienie okna programu Microsoft ® Word.
  • Polecenia i opcje pracy z programem.
  • Podstawowe pojęcia (akapit, spacja itp.).
  • Operacje zapisywania, tworzenia dokumentów itp.
  2. Formatowanie dokumentu tekstowego:
  • Wprowadzanie i edycja tekstu.
  • Wprowadzanie polskich znaków.
  • Zmiana kroju pisma, wielkości znaków.
  • Wyrównywanie tekstu względem marginesu.
  • Wcięcia akapitowe.
  • Zmiana wielkości znaków.
  • Wyliczanie oraz numeracja.
  • Wyszukiwanie oraz zmiana tekstu.
  • Usprawnienie pracy poprzez wprowadzenie tabulatorów.
  • Określenie kolorów dla tekstu jaki dla tła.
  3. Tworzenie i formatowanie tabeli:
  • Określenie szerokości oraz wysokości komórek.
  • Dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy oraz pojedynczych komórek.
  • Scalanie lub dzielenie komórek, wymazywanie zbędnych linii.
  • Dodawanie i odejmowanie kolumn, wierszy oraz pojedynczych komórek.
  • Sortowanie danych w tabeli.
  4. Pozostałe opcje w programie Microsoft ® Word.
  • Wykorzystywanie słownika ortograficznego i gramatycznego.
  • Ustawianie względem tekstu tabel i grafiki.
  • Ustawienie nagłówka i stopki.
  • Opcje wydruku dokumentów.
  Obsługa programu Excel:

  1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel:
  • Omówienie ekranu programu Microsoft ® Excel.
  • Dostosowanie wyglądu arkuszy do własnych potrzeb.
  • Skoroszyt - budowa i poruszanie się pomiędzy komórkami, arkuszami.
  • Wprowadzanie i edycja danych w arkuszach.
  • Adres komórki - rodzaje adresowania i jego znaczenie.
  • Sposoby zaznaczania danych w arkuszach.
  • Kopiowanie, przenoszenie i wypełnianie komórek.

  2. Formatowanie zawartości komórek:
  • Kroje pisma, styl wielkość znaków.
  • Sposoby rozmieszczania danych komórki w obrębie jej samej i arkusza.
  • Obramowanie i wypełnienie.
  • Zmiana wysokości wierszy i szerokości kolumn.
  • Autodopasowanie wierszy i kolumn.
  3. Tworzenie arkuszy obliczeniowych:
  • Tworzenie i wprowadzanie formuł.
  • Proste funkcje matematyczne Excela np. suma, średnia, minimum.
  •  Format wpisanych danych np. godzina, liczba, adres email.
  • Graficzna prezentacja wyników w arkuszu.
  • Wstawianie obiektów Word Art, rysunków, zdjęć itp.
  • Tworzenie wykresów przy pomocy kreatora.
  • Określanie obszaru wydruku.
  Zajęcia są prowadzone na oprogramowaniu Office 2007. Na życzenie możemy również przeprowadzić szkolenie na wersjach 2003 lub 2010. Wówczas prosimy o podanie takiej informacji przy zgłaszaniu się na kurs.

Inne informacje związane z microsoft

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |