Proces Budowlany w Świetle Ustawy Prawo Budowlane - Przepisy i Praktyka - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Proces Budowlany w Świetle Ustawy Prawo Budowlane - Przepisy i Praktyka - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym i są zainteresowane rozszerzeniem wiedzy w zakresie przepisów regulujących ten obszar lub mają problemy z zastosowaniem ich w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne osobom, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady prowadzenia procesu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy, ostatnie nowelizacje a także z uwzględnieniem zaplanowanych zmian. Celem szkolenia jest przedstawienie procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.

  Program:
  1. Wprowadzenie - ustawa Prawo budowlane jako podstawowy akt prawny, regulujący proces budowlany i zasady utrzymania obiektów budowlanych podczas ich eksploatacji i użytkowania.
  2. Krótki przegląd przepisów techniczno – budowlanych – techniczne podstawy prawa budowlanego.
  3. Podstawowe pojęcia używane w procesie budowlanym i konsekwencje (w tym korzyści) braku ich dokładnego sprecyzowania.
  4. Aktualne zasady funkcjonowania i organizacji administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego.
  5. Oświadczenie w sprawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane – podstawy prawne złożenia wiarygodnego oświadczenia
  6. Projekt budowlany i dokumentacja projektowa w rozumieniu zamówień publicznych – czego można i trzeba wymagać od projektanta budowlanego, problem zapewnienia nadzoru autorskiego.
  7. Aktualne warunki udzielania pozwoleń na budowę oraz procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, zgłoszenia zamiaru wykonania robót.
  8. Inwestor budowlany, podstawowe regulacje prawne. Przedstawiciel inwestora czyli inspektor nadzoru inwestorskiego, pozostali uczestnicy procesu budowlanego. Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymogi ustawowe i rodzaje odpowiedzialności.
  9. Podstawowe obowiązki i prawa kierownika budowy, w tym obowiązek opracowania planu bioz i zasady prowadzenia dziennika budowy.
  10. Podstawowe obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego.
  11. Przebieg budowy - obowiązki wynikające z Prawa budowlanego.
  12. Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego i konsekwencje wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli obiektu - kary finansowe, dyscyplinarne oraz postępowanie naprawcze.
  13. Odpowiedzialność za działania nielegalne - konsekwencje samowoli budowlanej i innych naruszeń przepisów.
  14. Obowiązki użytkownika obiektu, okresowe kontrole i książka obiektu budowlanego.
  15. Kolejny wymóg ustawowy - świadectwa efektywności energetycznej budynków i lokali.
  16. Dyskusja i pytania.

Inne informacje związane z Prawo Nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |