Praktyczne Metody Optymalizacji Zapasów z Zastosowaniem MS Excel - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prestige Europejskie Centrum Kształcenia

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Praktyczne Metody Optymalizacji Zapasów z Zastosowaniem MS Excel - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Mikołów - Śląskie

 • Cele
  * Przygotowanie specjalistów potrafiących zastosować w praktyce metody klasyfikacji, prognozowania popytu, uzupełniania zapasów, planowania zakupów
  * Nabycie wiedzy i umiejętności optymalizacji procesów w obszarze zaopatrzenia, zakupów
  * Zdobycie umiejętności poprawy dostępności produktów przy optymalnym poziomie zapasów
 • Szczegółowe informacje
  Liczba godzin dydaktycznych: 16

  Program szkolenia:

  1. Zarządzanie Zapasami w Łańcuchu Dostaw – istota, podstawowe zagadnienia

  2. Podstawowe pojęcia zarządzania zapasami

  3. Procesowe podejście do zarządzania zapasami

  4. Klasyfikacja zapasów

  • Metoda Pareto – rożne kombinacje, praktyczne zastosowanie
  • Metoda XYZ, 123, CVA
  • Zastosowanie MS Excel w klasyfikacji asortymentów
  5. Elementy kosztowe w zarządzaniu zapasami
  • Klasyfikacja kosztów zarządzania zapasami
  • Praktyczne metody określania kosztów gromadzenia oraz utrzymywania zapasów
  6. Elementy prognozowania sprzedaży
  • Etapy procesu prognozowania
  • Zbieranie oraz metody obróbki danych wykorzystywanych do budowy prognozy
  • Zastosowanie metod statystycznych w procesie prognozowania (w tym budowanie modeli prognostycznych z zastosowaniem MS Excel)
  • Uwzględnianie w prognozowaniu czynników dodatkowych (marketing, promocje)
  • Praktyczne aspekty budowania procesu prognozowania w przedsiębiorstwie (Plan S&OP)
  • Zastosowanie CPFR w procesie prognozowania
  7. Poziom Obsługi Klienta
  • Relacje Trade-Off w łańcuchu dostaw
  • Ustalanie strategii łańcucha dostaw
  • Mierniki oraz sposoby określania poziomu obsługi klienta
  8. Zapas Zabezpieczający
  • Zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru
  • Praktyczne aspekty określenie zapasu bezpieczeństwa
  • Zastosowanie MS Excel w szacowaniu zapasów bezpieczeństwa
  9. Modele systemów uzupełniania zapasów
  • Zmiennie wpływające na wielkość zapasu bezpieczeństwa oraz sposoby ich pomiaru
  • Praktyczne sposoby określenia zapasu bezpieczeństwa
  • Klasyczne metody uzupełniania zapasu oparte na przeglądzie okresowym, zapasie minimalnym
  • Praktyczne aspekty określania zapasów minimalnych i maksymalnych (min-max)
  • Zarządzanie buforem w oparciu o Teorię Ograniczeń
  10. Mierniki oceny zapasów
  • Wskaźniki i mierniki oceniające skuteczność zarządzania zapasami (KPI)
  • Organizacja procesu raportowania w przedsiębiorstwie
  • Benchmarking wskaźników
  11. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie zapasami oraz prognozowanie
  • Dane niezbędne do rejestrowania w celu skutecznego raportowania zarządzania zapasami
  • Ocena funkcjonalności systemów informatycznych wspierających podejmowanie decyzji o uzupełnianiu zapasów oraz raportowanie
  • Porównanie systemów ERP vs dedykowane aplikacje wspierające zarządzanie zapasami (wady, zalety, różnice)
  • Przegląd narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie zapasami oraz prognozowanie
  Szkolenie adresowane jest do:
  • Kadry zarządzającej produkcją i dystrybucją wyrobów gotowych wyższego i średniego szczebla
  • Planistów zapasów, zakupów (surowców, komponentów, towarów, wyrobów)
  • Pracowników działów zaopatrzenia, zakupów, logistyki
  Korzyści dla firmy:
  • Poprawa dostępności towarów i wyrobów gotowych
  • Zmniejszenie wartości oraz wielkości zapasów
  • Zwiększenie dostępnej powierzchni magazynowych
  • Poprawa trafności prognoz
  • Optymalizacja „port folio” produktów w przedsiębiorstwie
  Metody szkoleniowe:
  • Wykłady
  • Ćwiczenia
  • Analiza przypadków
  • Symulacje obliczeniowe
  • Ćwiczenia grupowe z zastosowaniem burzy mózgów
  • Gra symulacyjna – uzupełnianie zapasów
  Wykorzystanie oraz zastosowanie MS Excel w zarządzaniu zapasami (symulacje, case’y obliczeniowe, analiza przypadków)

Inne informacje związane z logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |