Home > Podyplomowe > Prawo - ogólne > Zaoczne > Przemyśl > Podyplomowe studia prawa gospodarczego - Przemyśl - Podkarpackie

Podyplomowe studia prawa gospodarczego - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe studia prawa gospodarczego - Zaoczne - Przemyśl - Podkarpackie

 • Cele
  Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu i Rzeszowie. Celem kształcenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej problematyki gospodarczej oraz prawa gospodarczego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia adresowane są do osób posiadających ukończone studia wyższe, prowadzących działalność gospodarczą lub planujących rozpoczęcie takiej działalności albo też pracujących w sferze gospodarczej.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów obejmuje przedmioty zgrupowane w dwa bloki tematyczne. W pierwszym zawarto przedmioty o charakterze ogólnym, stanowiące wprowadzenie do przedmiotów specjalistycznych ujętych w bloku drugim. W jego ramach zaprezentowane zostaną zagadnienia odnoszące się zarówno do prawa polskiego, jak i rozwiązań unijnych.

  Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przez słuchacza przedmiotu.

  Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
  Program studiów obejmuje m.in.:

  I. Przedmioty ogólne:

     1. Elementy prawa cywilnego - 15 godz.
     2. Postępowanie cywilne ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa gospodarczego - 15                godz.
     3. Seminarium dyplomowe - 10 godz.

  II. Przedmioty specjalistyczne:

     1. Prawne regulacje spółek w świetle polskich oraz unijnych unormowań - 30 godz.
     2. Umowy w obrocie gospodarczym - 20 godz.
     3. Prawo papierów wartościowych - 20 godz.
     4. Prawo bankowe - 15 godz.
     5. Sądownictwo polubowne i arbitrażowe w RP oraz UE - 10 godz.
     6. Uznanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń w sprawach gospodarczych - 5 godz.
     7. Pozycja konsumenta na tle ustawodawstwa polskiego i unijnego - 10 godz.
     8. Egzekucja należności pieniężnych w prawie RP i UE - 15 godz.
     9. Prawo kontraktów na gruncie prawa prywatnego międzynarodowego - 5 godz.
    10. Elementy prawa publicznego gospodarczego - 20 godz.
    11. Prawo upadłościowe i naprawcze - 20 godz.

Inne informacje związane z Prawo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |