Studia, kursy i szkolenia - Polska - Szkoły - Polska - Szkoły - Podkarpackie - Szkoły - Przemyśl - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Przemyśl

 
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Przemyśl (Podkarpackie)
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów (dawna Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania - WSAiZ) pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest najstarszą uczelnią niepaństwową na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją MEN i wpisana do rejestru szkół wyższych pod ...
Zobacz więcejZobacz więcej
Oferta Edukacyjna
Administracja Przedsiębiorstw
Administracja Publiczna
Administracja w Służbie Zdrowia
Administracja-ogólne
Audyt Finansowy
Bezpieczeństwo Publiczne
Biznes
Inżynieria i Technologia
Nieruchomości
Podatki Inne
Prawo - ogólne
Rachunkowość Zarządcza 2
Specjalizacja BHP
Ubezpieczenia
Zarządzanie Jakością
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów (dawna Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania - WSAiZ) pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest najstarszą uczelnią niepaństwową na Podkarpaciu. Została utworzona w 1995 r. decyzją MEN i wpisana do rejestru szkół wyższych pod nr 75.

    * Obecnie w WSPiA studiuje 10 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
    * WSPiA jest jedyną Uczelnią na Podkarpaciu i jedną z nielicznych w Polsce posiadającą prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku administracja i nadawania tytułu „magistra administracji”.
    * WSPiA jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych w Polsce ma również uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku prawo i nadawania tytułu "magistra prawa".

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu jest uczelnią o charakterze społecznym, ściśle współpracującą z władzami państwowymi, samorządowymi i różnymi środowiskami społecznymi. Cieszy się opinią uczelni kształcącej rzetelnie i solidnie.

Wszystkie prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów otrzymały pozytywne oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Oceny te są najbardziej wiarygodnym świadectwem odpowiedniej jakości kształcenia i działalności naukowej wydziałów.

Potwierdź swoją szkołę
Nowe Wyszukiwanie
Szukaj