Home > Podyplomowe > Administracja-ogólne > Zaoczne > Przemyśl > Podyplomowe studia administracji celnej w Unii Europejskiej - Przemyśl - Podkarpackie

Podyplomowe studia administracji celnej w Unii Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe studia administracji celnej w Unii Europejskiej - Zaoczne - Przemyśl - Podkarpackie

 • Cele
  Studia prowadzone są przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu i Rzeszowie na podstawie porozumienia o współpracy obu Uczelni. Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy w administracji celnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone dla osób posiadających ukończone studia magisterskie. Adresowane są głównie do osób zatrudnionych w podkarpackich służbach granicznych.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów obejmuje realizację przedmiotów ujętych w dwa bloki tematyczne.
  Pierwszy z nich to blok przedmiotów ogólnych. Celem tych przedmiotów jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o charakterze ogólnym. Przedmioty te stanowią jednocześnie niezbędne wprowadzenie do szczegółowych zagadnień realizowanych w ramach bloku przedmiotów kierunkowych. Przedmioty te dotyczą wiedzy specjalistycznej, niezbędnej do należytego wykonywania zadań realizowanych przez służby celne. Uwzględniają również kwestie odnoszące się do rozwiązań unijnych.
  Przedmioty kierunkowe uszeregowane zostały w trzy grupy tematyczne. Pierwsza odnosi się do uregulowań i instytucji celnych, druga zaś traktuje o funkcjonujących w Unii rozwiązaniach prawnych, trzecia nawiązuje do problematyki współpracy transgranicznej.

  Warunkiem ukończenia studiów jest napisanie i obrona pracy z wybranego przedmiotu.
  Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych UMCS w Lublinie.
  Program studiów:

  I. Przedmioty ogólne:

     1.
        Ustrój organów RP - 10 godz.
     2.
        Tworzenie i stosowanie prawa w RP i Unii Europejskiej - 15 godz.
     3.
        Prawo administracyjne (zagadnienia ogólne i wybrane działy prawa materialnego) - 10 godz.
     4.
        Postępowanie sądowo-administracyjne - 10 godz.
     5.
        Integracja europejska oraz prawo i instytucje Unii Europejskiej - 15 godz.
     6.
        Prawo prywatne międzynarodowe - 10 godz.
     7.
        Instytucje europejskiego prawa prywatnego - 10 godz.
     8.
        Seminarium - 10 godz.

  II. Przedmioty kierunkowe:

     1.
        Prawo celne - 10 godz.
     2.
        Ustrój organów celnych - 10 godz.
     3.
        Międzynarodowe umowy w sprawach celnych - 10 godz.
     4.
        Unijne standardy celne - 10 godz.
     5.
        Procedury celne - 15 godz.
     6.
        Elementy prawa dewizowego - 10 godz.
     7.
        Etyka zawodowa i odpowiedzialność funkcjonariuszy celnych - 5 godz.
     8.
        Przepisy celne Ukrainy - 10 godz.
     9.
        Ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej w UE - 10 godz.
    10.
        Postępowanie celne - 15 godz.

Inne informacje związane z Administracja-ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |