Home > Podyplomowe > Nauczanie - Inne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przyrody - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Studia przygotowują do nauczania przyrody w klasie IV-VI szkoły podstawowej i trwają trzy semestry.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich):

  1. z jednego z następujących kierunków: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, chemia, fizyka, geografia, geologia lub na kierunkach pokrewnych w tym na kierunkach politechnicznych,

  2. mogące udokumentować zaliczenie w czasie swoich studiów co najmniej 180h zajęć z przedmiotów przyrodniczych takich jak biologia, chemia, fizyka, geografia, geologia. Przedmioty związane z matematyką nie wchodzą w zakres obowiązkowych przedmiotów przyrodniczych. Do wspomnianej puli godzin mogą być doliczone przedmioty na studiach podyplomowych, które ukończyła osoba kandydująca.

  Kandydaci z dyplomem magisterskim biologii, geografii, fizyki lub chemii mogą być zwolnieni z uczęszczania i zaliczania zajęć w ramach pierwszego semestru z przedmiotu odpowiadającego kierunkowi ukończonych przez nich studiów magisterskich oraz pracowni z tego przedmiotu w drugim semestrze.
 • Szczegółowe informacje
  Program Studiów, który będzie zrealizowany w ramach 356 godzin zajęć, obejmuje:

  SEMESTR I (113h)


   -       Organizmy w środowisku przyrodniczym 12 h
   -       Biologia człowieka 9 h
   -       Chemia w życiu codziennym 21 h
   -       Podstawy fizyki 12 h
   -       Zjawiska i procesy w przyrodzie 9 h
   -       Środowisko geograficzne - formy krajobrazu 12 h
   -       Topografia 8 h
   -       Edukacja ekologiczna w praktyce szkolnej 10 h
   -       Multimedia w nauczaniu przyrody 20 h
           
        SEMESTR II (113 h)
   -       Organizmy w środowisku przyrodniczym - laboratorium 12 h
   -       Biologia człowieka - laboratorium 4 h
   -       Chemia w życiu codziennym - laboratorium 16 h
   -       Podstawy fizyki - laboratorium 16 h
   -       Środowisko geograficzne - ćwiczenia 8 h
   -       Przyroda wokół nas (wycieczka w Góry Świętokrzyskie) 24 h
   -       Regionalne elementy krajobrazu Polski 20 h
   -       Klimat a pogoda 3 h

        SEMESTR III (130 h)

   -       Dydaktyczne podstawy edukacji przyrodniczej 100 h
   -       Obserwacje astronomiczne 10 h
   -       Współczesne narzędzia multimedialne (pracownia komputerowa) 20 h

        Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w soboty w godzinach 9-17.

Inne informacje związane z Nauczanie - Inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |