Aktywizacja Społeczności Małomiasteczkowych i Wiejskich - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Aktywizacja Społeczności Małomiasteczkowych i Wiejskich - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:
  o     Studia doskonalące tj. bez kwalifikacji zawodowych.
  o     Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia (po licencjacie i magisterium).

  Cel studiów: Uzyskanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do diagnozy lokalnych problemów bezrobocia i rynku pracy, niezbędnych w wielu zawodach, między innymi: pracownika socjalnego, pracownika administracji samorządowej, urzędów pracy itp.
  Absolwent studiów podyplomowych będzie mógł rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą, tworząc własne miejsce pracy, przy wykorzystaniu wiedzy uzyskanej w ramach kształcenia podyplomowego.

  Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry
  Warunkiem przyjęcia na studia jest:
  a)     dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich,
  b)     złożenie kompletu dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych, uchwalonym 15 listopada 2006 r.,
  c)      wniesienie ustalonej przez Uczelnię opłaty za studia podyplomowe .
  W przypadku większej liczby studentów niż przewidziany limit, przewiduje się rozmowę kwalifikacyjną, a jej pozytywny wynik będzie stanowił o przyjęciu na studia.

  Studia są płatne. Zajęcia odbywają się w formie ustalonych terminowo zjazdów sobotnio -niedzielnych. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zorganizowania zajęć w piątki w godzinach popołudniowych.

  Plan studiów: 165 godzin:
  Mikroekonomia
  Przedsiębiorczość lokalna.
  Socjologia małych miast i wsi
  Tworzenie małego przedsiębiorstwa
  Psychologiczne aspekty przedsiębiorczości.
  Prawne aspekty przedsiębiorczości lokalnej.
  Lokalny i globalny rynek produktów i usług.
  Techniki aktywizacji bezrobotnych w społeczności lokalnej.
  Zarządzanie kadrami w małym przedsiębiorstwie.
  Procesy regionalne i lokalne w krajach Unii Europejskiej.
  Seminarium podyplomowe

  Praktyki objęte programem studiów:
  Praktyka dyplomowa 50 godzin w instytucjach związanych z lokalną przedsiębiorczością.
  Praktyki nie są organizowane i opłacane przez uczelnię.

Inne informacje związane z nauczanie - inne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |