Podstawy zarządzania projektem budowlanym – warsztaty praktyczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podstawy zarządzania projektem budowlanym – warsztaty praktyczne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Podstawy zarządzania projektem budowlanym

  warsztaty praktyczne

  Cel i opis szkolenia:


  Głównym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników szkolenia podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi tj. planowania i monitorowania przebiegu realizacji inwestycji w nieruchomości o zdefiniowanych założeniach jakościowych, budżecie i ramach czasowych realizacji.

  W trakcie szkolenia uczestnicy będą:

  • Wybierać wariant realizacyjny,
  • Definiować zakres i cele projektu,
  • Budować plan realizacji całości projektu inwestycyjnego od fazy pomysłu do oddania obiektu do użytkowania,
  • Konstruować harmonogram projektu,
  • Tworzyć budżet początkowy inwestycji,
  • Planować monitoring projektu,
  • Definiują proces komunikacji w projekcie,
  • Archiwizować doświadczenia.

  Opis ogólny:

  Realizacja niemal każdego przedsięwzięcia BUDOWLANEGO jest prowadzona w formie projektu, W odróżnieniu od uznanych światowych potentatów, którzy nie tylko w praktyce stosują zarządzanie projektami, ale posiadają opracowane i udoskonalane na przestrzeni wielu lat własne metodyki zarządzania projektami – polskie przedsiębiorstwa realizują projekt bez stosowania poprawnej lub jeszcze częściej bez żadnej metody zarządzania. Najczęściej oparte jest to na podstawie intuicji. Tworzone są stanowiska kierowników projektów, którzy w oparciu o własne, niejednokrotnie bardzo drogie i bolesne, doświadczenie próbują usystematyzować sposób realizacji projektów dochodząc metodą prób i błędów do rozwiązań od dawna zalecanych przez autorów wiodących światowych metodologii zarządzania projektami.


  Tymczasem już elementarna wiedza z zakresu zarządzania projektami pozwala nie tylko na usystematyzowanie procesów w projekcie, ale przede wszystkim na wyciąganie wniosków z błędów popełnianych w trakcie realizacji projektu, zwiększając tym samym rentowność przedsięwzięcia ( drogą eliminacji potencjalnego ryzyka) oraz poziom satysfakcji klientów ( poprzez dostarczenie produktu projektu, który spełnia potrzeby zamawiającego).

  Każdy z nas, praktycznie codziennie poprzez konsekwentne dążenie do wyznaczonych celów, ma styczność z realizacją projektów. Coraz bardziej doceniana staje się więc umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować dostępnymi zasobami ludzkimi oraz finansowymi i nie przekraczając wyznaczonych ram czasowych. W trakcie szkolenia przekazujemy sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Uczymy, jak sprawić, by postawione naprawdę wysoko cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

  Adresaci:
  • Kadra kierownicza średniego szczebla w przedsiębiorstwach, urzędach.
  • Kierownicy projektów
  • Członkowie zespołów projektowych

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:
  • Wiedział, czym jest projekt inwestycyjny i na czym polega jego specyfika
  • Potrafił unikać oraz zidentyfikować błędy popełnione w czasie realizacji projektu
  • Rozumiał rolę oraz znaczenie analizy otoczenia i oczekiwań interesariuszy w definiowaniu zakresu projektu
  • Posiadał umiejętność precyzyjnego definiowania głównych i cząstkowych celów projektu
  • Umiał zorganizować i zrealizować projekty w różnych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstwa
  • Rozumiał potrzebę oraz zasady budowy struktury podziału prac
  • Wiedział, jak zastosować diagram sieciowy w zarządzaniu projektem
  • Potrafił wykorzystać metodę ścieżki krytycznej i kamieni milowych w projekcie
  • Umiał prawidłowo zbudować harmonogram realizacji projektu
  • Precyzyjnie definiował zasoby osobowe, materiałowe, sprzętowe i finansowe konieczne do realizacji projektu
  • Znał zasady budowania budżetu projektu
  • Wiedział, jak monitorować przebieg realizacji projektu
  • Posiadał niezbędną wiedzę do identyfikacji i zarządzania ryzykiem w projektach
  • Rozumiał potrzebę i znał metody poszerzania wiedzy nt. zarządzania projektami
  • Rozumiał ograniczenia i wymagania innych stron procesu inwestycyjnego
  • Znał podstawowe uwarunkowania prawnego związane z procesem inwestycyjnym

  Program:

  Dzień I (11:00 – 18:00)
  • Definicja, charakterystyka i rozwój metodyki zarządzania projektami
  • Uwarunkowania powodzenia projektu
  • Analiza otoczenia projektu
  • Relacje pomiędzy strukturą zespołu projektowego / strategią przedsiębiorstwa zlecającego realizację projektu
  • Faza 1- planowanie- czyli od koncepcji poprzez ofertacji do wyłonienia wykonawcy inwestycji ( uwarunkowania prawne, struktura podziału pracy, produkty cząstkowe)


  • Określanie oraz hierarchizacja celów projektu w oparciu o zidentyfikowane, zróżnicowane oczekiwania interesariuszy
  • Projekt inwestycyjny- fazy życia projektu i model fazowy
  • Tworzenie struktury podziału pracy

  Dzień II (8:00 – 15:30)
  • Wyznaczenie ścieżki krytycznej
  • Tworzenie budżetu wstępnego inwestycji
  • Faza 2- realizacja- czyli: zawarcie umowy o roboty budowlane, formalne podstawy do przystąpienia do prac budowlanych, monitorowanie inwestycji, zarządzanie zmianą- roboty dodatkowe)
  • Macierz odpowiedzialności
  • Produkty cząstkowe- jakość, odbiór
  • Zarzadzanie jakością procesów zarządczych
  • administrowanie finansami projektu

  Dzień III (8:30 – 14:00)
  • Faza 3- zakończenie projektu- rozliczenie kontraktu, dokumentacja powykonawcza, odbiory, gwarancje.
  • Budowa, rozwój i zarządzanie zespołem projektowym;
  • zarządzanie konfliktami
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Zarzadzanie dokumentacją w projekcie
  • Zarzadzanie roszczeniami
  • Podnoszenie kwalifikacji Project Menedżera. Systemy certyfikacji PM

  Szkolenie organizowane w postaci warsztatów , oprócz pierwszej części dnia 1, gdzie jednak systematyzuje się pojęcia stosowane w zarządzaniu projektami. Uczestnicy pracują na przykładzie rzeczywistych realizacji zarówno dla inwestycji realizowanych przez jednostki samorządowe jak i firmy komercyjne, prywatne. Jeśli uczestnik chce się wymienić doświadczeniem, wzbogacić doświadczenie, podpatrzeć jak się organizują inni- ma szansę te oczekiwania zrealizować na tym szkoleniu


  Miejsce : Wisła, ośrodek szkoleniowy.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |