Ochrona Środowiska - Studia Inżynierskie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Białostocka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ochrona Środowiska - Studia Inżynierskie - W ciągu tygodnia - Biała Podlaska - Lubelskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne).
  Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Zna podstawowe zagadnienia technologiczne, rolnicze lub leśne istotne dla ochrony środowiska oraz kieruje się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone.
  Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne – w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiada umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, przemyśle, rolnictwie, drobnej wytwórczości, placówkach służby zdrowia, administracji . Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

  Specjalność – systemy ochrony wody, gleby, powietrza i krajobrazu
  Program studiów zapewnia przygotowanie do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie ochrony wód, gleby, powietrza i krajobrazu, tj. opracowywania regionalnych i lokalnych programów, planowania i projektowania systemów ochrony wód, unieszkodliwiania ścieków i utylizacji odpadów.

  Absolwent potrafi ocenić stan zanieczyszczenia środowiska na bazie danych pomiarowych i symulacji komputerowej celem ustalenia przyczyn tego stanu, a także określenia środków prewencji. Posiada wymagany zasób wiedzy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarowania zasobami przyrody i krajobrazu zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i zasadami ekonomii.
  Absolwent potrafi ocenić stan zanieczyszczenia środowiska na bazie danych pomiarowych i symulacji komputerowej celem ustalenia przyczyn tego stanu, a także określenia środków prewencji. Posiada wymagany zasób wiedzy z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, gospodarowania zasobami przyrody i krajobrazu zgodnie z przyjętą polityką gospodarczą i zasadami ekonomii.

Inne informacje związane z Ochrona Środowiska i Ekologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |