Negocjacje - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem KM Studio

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Negocjacje - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Szczegółowe informacje
  Grupa docelowa:  1-12 osób

  Uzyskane umiejętności:
  1. umiejętność opracowywania strategii negocjacyjnej w zależności od sytuacji
  2. umiejętność negocjowania w skali mikro  i makro
  3. stosowanie w praktyce różnych technik negocjacyjnych
  Opis:
  Podczas szkolenia negocjacje uczestnicy uczą się określania celu oraz  sporządzania strategii negocjacji w zależności od sytuacji. Warsztaty umożliwiają praktyczne ćwiczenie odpowiednich  technik  strategii negocjacyjnych  także w odniesieniu do własnej  osobowości, celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy dowiadują się jak działać w sytuacji gdy mają zdecydowanie silniejszą a jak gdy maja słabszą niż oponent pozycję wyjściową. Zapraszamy na szkolenia Negocjacje handlowe.

  poniżej dokładny Program Szkolenia Negocjacje
  1. Przygotowanie do rozmów (negocjacje)
  • poznanie partnera/przeciwnika rozmów
  • nauka precyzowania zadań negocjacyjnych i celu negocjacji
  2. Siadamy do stołu, czyli jak korzystać z technik negocjacyjnych (szkolenia negocjacje)
  • rola pierwszego wrażenia - zasady budowania dobrego kontaktu z klientem/partnerem negocjacyjnym
  • jak mówić i co mówić, aby być przekonującym i zdobyć zaufanie partnera negocjacyjnego
  • ćwiczenia z komunikacji werbalnej:
   • plan wypowiedzi
   • treść negocjacji
   • dobór słów
   • układ słów
   • sztuka zadawania pytań i uzyskiwania satysfakcjonujących odpowiedzi
   • odpowiednie przedstawianie faktów
   • rozwijanie umiejętności korzystania z przykładów
   • dobieranie treści i sposobu mówienia do celu negocjacji rodzaju odbiorców
   • ćwiczenie odpowiedniego stylu wypowiadania się podczas negocjacji:
    • stosowanie odpowiednich form gramatycznych
    • używanie pojęć i terminów
    • analiza błędów i korygowanie nawyków językowych
    • manieryzmy językowe
  • ćwiczenia z komunikacji niewerbalnej:
   • postawa ciała
   • sposób poruszania się
   • ton i siła głosu,  ( ćwiczenie dykcji, modulacji i emisji głosu) gestykulacja
   • tempo wymowy
   • kontrola nad kontaktem wzrokowym
   • wskazówki dotyczące wyglądu: ubioru, atrybutów, fryzury, itd.
   • praca nad utrzymywaniem odpowiedniego wyrazu twarzy podczas negocjacji
  • techniki wywierania wpływu
  • techniki manipulacji ( jak z nich korzystać i jak się im nie dać)
  • taktyki negocjacyjne, czyli jak radzić sobie z trudnymi przeciwnikami
  • negocjacje z partnerem roszczeniowym
  • negocjacje z partnerem atakującym
  • negocjacje z partnerem niezdecydowanym
  • negocjacje z partnerem niezaangażowanym i mało zainteresowanym
  • techniki perswazji
  3. Rozwijanie cech dobrego negocjatora (negocjacje szkolenia)
  • określanie indywidualnego stylu negocjacyjnego uczestników
  • określanie mocnych i słabych stron jeśli chodzi o umiejętności negocjacyjne uczestników
  • praca nad uświadamianiem sobie własnych emocji towarzyszących negocjajom
  • radzenie sobie z utratą motywacji w negocjacjach (sporządzanie listy czynników osłabiających i wzmacniających)
  • rozwijanie asertywności negocjatora
  • ćwiczenia z aktywnego słuchania, parafrazowania i klasyfikowania wypowiedzi partnera negocjacyjnego
  4. Złote zasady prowadzenia negocjacji (szkolenia negocjacje)
  • oddzielanie ludzi od problemu
  • koncentracja na interesach
  • opracowywanie możliwości korzystnych dla obu stron
  • stosowanie obiektywnych kryteriów
  5. Zakończenie negocjacji (szkolenia negocjacje)
  • techniki negocjacyjne przydatne w fazie zamykania procesu negocjacji
  • ćwiczenie umiejętność pozwalających zachęcać klientów/ partnerów negocjacyjnych do dalszej współpracy
  6. Szkolenie Negocjacje jest zakończone sporządzaniem planu rozwoju dla każdego uczestnika (negocjacje szkolenia)
  Metody i techniki wykorzystywane podczas szkolenia Negocjacje:

  Między innymi:
  • praca z kamerą
  • praca w grupach
  • gry i symulacje
  • filmy szkoleniowe
  • praca indywidualna związana z diagnozą możliwości i słabych stron uczestnika
  • mini-wykłady (prezentacja Power-Point)
  • udzielanie informacji zwrotnych
  Czas trwania: 14 godzin/2dni

Inne informacje związane z komunikacja w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |