Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Zaoczne > Warszawa > Kurs na Menedżera Sportu - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Menedżera Sportu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Menedżera Sportu - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kursu jest profesjonalne doskonalenie kadr w dziedzinie zarządzania szeroko rozumianą kulturą fizyczną poprzez stworzenie warunków dla pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności menedżera sportu. Określony cel będzie realizowany poprzez: - przekazanie nowoczesnej wiedzy na temat kompetencji zarządczych, zakresu i sposobów wykorzystywania uprawnień decyzyjnych oraz doskonalenia umiejętności organizatorskich menedżera; - dostarczenie wiedzy o współczesnych uwarunkowaniach rozwoju kultury fizycznej i kształtowania umiejętności z zakresu kierowania jednostką organizacyjną działalności marketingowej, a także planowania i organizowania przedsięwzięć sportowo -rekreacyjnych; - kształtowanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania działalności w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji; - opanowanie skutecznego oddziaływania na podwładnych w celu umiejętnego wykorzystywania ich potencjalnych możliwości.
 • Praktyki
  Warsztaty (praktyki menedżerskie) 50 h odbywane w trakcie lub po zakończeniu kursu w dowolnie wybranej organizacji sportowej (Ministerstwo Sportu i Turystyki, PKOL, ogólnopolski związek sportowy, regionalny związek sportowy, gminny lub miejski wydział sportu, ośrodek sportu i rekreacji, klub sportowy). Uczelnia może również skierować kursanta na praktykę do swoich partnerów – związków sportowych, urzędów kultury fizycznej i sportu oraz czołowych firm marketingu sportowego. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania Dyplomu Menedżera Sportu jest złożenie wypełnionego dziennika praktyk z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie). Kurs jest adresowany do kadry kierowniczej i pracowników: * ośrodków sportu i rekreacji * klubów sportowych, działających w różnych dyscyplinach; * stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym polskich związków sportowych; * nowo powstających organizacji sportu, które mają się zajmować zarządzaniem ligami sportowymi; * przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w sport lub są potencjalnymi sponsorami organizacji sportowych; * mediów, realizujących transmisje sportowe i w ten sposób uczestniczących w przekazywaniu produktów sportowych kibicom; * studentów i absolwentów (zwłaszcza uczelni ekonomicznych i wychowania fizycznego), którzy chcą się specjalizować w zarządzaniu i marketingu sportowym.
 • Tutuł uzyskany
  Menedżer sportu
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu menedżera sportu

  1.      Badania marketingowe na rynku sportu

  2.      Europejskie systemy zarządzania sportem

  3.      Impreza sportowa jako rozszerzony produkt marketingowy i baza medialnej kampanii
           reklamowej

  4.      Koncepcja marketingu sportu

  5.      Kształtowanie wizerunku marki organizacji sportowych

  6.      Marketing sportowy w strategii marketingowej firmy

  7.      Marketing usług sportowych

  8.      Media w strukturze marketingu sportu

  9.      Międzynarodowe negocjacje w sporcie

  10.  Międzynarodowe organizacje sportowe

  11.  Podstawy ekonomii sportu

  12.  Podstawy finansów przedsiębiorstwa

  13.  Podstawy marketingu

  14.  Podstawy prawa reklamy

  15.  Podstawy prawa spółek

  16.  Podstawy prawa własności intelektualnej

  17.  Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji sportowych

  18.  Promocja organizacji sportowych

  19.  Rynek mediów w Polsce

  20.  Rynek sportu na świecie i w Polsce

  21.  Sponsoring sportu-planowanie, relacja i kontrola efektów

  22.  Stosowanie koncepcji marketingu w polskich klubach sportowych

  23.  Uwarunkowania i zakres marketingu sportu

  24.  Zarządzanie obiektami sportowymi

  25.  Wprowadzenie do zarządzania

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |