Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Survivalu - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Survivalu - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Survivalu - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora surwiwalu przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w organizacjach zajmujących się tą dziedziną. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Alternatywną formą zaliczenia praktyk będzie dwu dniowy wyjazd szkoleniowy i zrealizowanie podczas niego tematyki praktyk (decyzję w tej sprawie podejmie kierownik kursu na pierwszych zajęciach). Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w tematyce survivalu.
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora SURWIWALU

  Część 1

   1.      Rola survivalu i jego wychowawczy wpływ w programach zajęć dla dzieci i młodzieży

  2.      Zasady prowadzenia zajęć z survivalu dla osób w różnym wieku

  3.      Podstawy terenoznawstwa

  4.      Sposoby i metody rozpalania ognia

  5.      Leśne formy survivalu (budowanie szałasów, mostów linowych, kładek, tratw, noszy, itp.)

  6.      Poruszanie się i orientacja w terenie

   

  Część 2

  7.      Prawne aspekty, bezpieczeństwo i higiena zajęć z survivalu

  8.      Tworzenie i pozyskiwania, narzędzi, pożywienia i odzieży

  9.      Umiejętność zachowania się w skrajnie trudnych sytuacjach

  10.  Sposoby przetrwania w różnych warunkach klimatycznych i terenowych

  11.  Planowanie i organizacja pracy instruktora survivalu

  12.  Survival i jego formy rekreacyjne

   

  Część 3

  13.  Zasady przeprowadzania imprez i obozów survivalowych

  14.  Znajomość zasad survivalu dla potrzeb służb ratunkowych

  15.  Egzamin teoretyczny i praktyczny z poznanych wiadomości

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |