Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Samoobrony - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Samoobrony - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Samoobrony - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CELE KURSU * Przygotowanie uczestników kursu instruktora rekreacji ruchowej do prowadzenia zajęć z samoobrony. * Przekazanie wiadomości i umiejętności metodycznych, technicznych i taktycznych pomocnych do realizacji procesu nauczania. * Nauka i doskonalenie podstawowych technik wybranych sportów i sztuk walki. *Opanowanie metod nauczania techniki. * Opanowanie metod doskonalenia technicznego i taktycznego. * Poznanie zasobu ćwiczeń dla grup ćwiczebnych zróżnicowanych pod względem wieku, płci, umiejętności i sprawności. * Poznanie gier i zabaw ruchowych pomocnych w prowadzeniu zajęc z samoobrony. * Podniesienie osobistej sprawności do stopnia umożliwiającego demonstrowanie podstawowych technik walki wręcz.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w sportach walki. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor samoobrony
 • Szczegółowe informacje
  Kus na Instruktora Samoobrony

  Wykłady:

  - zasady prowadzenia zajęć z samoobrony,

  - pojęcie samoobrony, ogólny podział chwytów obronnych,

  - planowanie i organizacja pracy szkoleniowej w zajęciach samoobrony,

  - kształtowanie sprawności ruchowej,

  - rola instruktora samoobrony,

  - charakterystyka zagrożeń

  - wpływ rozgrzewki na organizm człowieka

  - wybrane psychologiczne oraz taktyczno-techniczne aspekty walki.

   

  Ćwiczenia:

  - nauka i doskonalenie padów, przewrotów oraz innych elementów gimnastycznych,

  - nauka i doskonalenie elementów zapaśniczych,

  - nauka i doskonalenie elementów boksu i karate,

  - nauka i doskonalnie elementów combat 56,

  - nauka i doskonalenie elementów submission fighting,

  - walki zadaniowe,

  - prowadzenie przez kursantów zajęć na zadane tematy,

  - nauka udzielania pierwszej pomocy.

  Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |