Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Warszawa > Kurs na Instruktora Pływania - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Pływania

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Pływania - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora pływania przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor pływania
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu kursu instruktora pływania

     1. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych i
         nawrotów.
     2. Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego.
     3. Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie.
     4. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.
     5. Sport pływacki aktywnością całożyciową.
     6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania.
     7. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.
     8. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania.
     9. Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim.
    10. Podstawy biomechaniki pływania sportowego.
    11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.
    12. Organizacja polskiego sportu pływackiego.
    13. Przepisy pływania.
    14. Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka.
    15. Rola rozgrzewki w treningu pływackim.
    16. Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej. Rola ćwiczeń oswajających
          z wodą.
    17. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi: delfinem, grzbietem,
          klasykiem i kraulem.

    18. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.
    19. Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i
          delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.
    20. Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży.
    21. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży.
    22. Pływanie niemowląt.
    23. Aqua aerobic.
    24. Podstawy ratownictwa wodnego

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |