Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Inne > Warszawa > Kurs na Instruktora Piłki Siatkowej - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Piłki Siatkowej - Inne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Piłki Siatkowej - Inne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora piłki siatkowej przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i znajomość ćwiczeń z zakresu piłki siatkowej. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor Piłki Siatkowej
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora piłki siatkowej

  PRAKTYKA :

  ·          Atak-metodyka nauczania, sposoby wykonania, tempo, nauka dojście, zwody,

  ·          Blok-przemieszczanie się, nauka, doskonalenie, błędy

  ·          Ćwiczenia koordynacyjne z piłkami w nauczaniu p. siatkowej

  ·          Fragmenty gry

  ·          Gra uproszczona, szkolna

  ·          Gra właściwa - sędziowanie praktyczne

  ·          Gry małe

  ·          Kształtowanie cech szybkościowych

  ·          Kształtowanie gibkości

  ·          Kształtowanie siły-cz.I (ławeczki)

  ·          Kształtowanie siły-cz.I (piłki lekarskie)

  ·          Kształtowanie siły-cz.I (ścieżka gimnastyczna)

  ·          Kształtowanie skoczności

  ·          Kształtowanie wytrzymałości

  ·          Nauka obrony-zasady obrony, postawy

  ·          Postawy siatkarskie i poruszanie się po boisku,

  ·          Przyjęcie z podaniem sposobem dolnym, pady, rzuty

  ·          Przyjęcie z podaniem sposobem górnym

  ·          Przyjęcie zagrywki-technika, ustawienie zespołu, zachowanie rozgrywającego

  ·          Rozegranie - technika, nauka kiwnięcia, asekuracja po wystawie

  ·          Rozgrzewka przedmeczowa

  ·          Zagrywka-tenisowa rotacyjna, bezrotacyjna, boczna, w wyskoku dynamiczna

  ·          Sprawdzian techniki indywidualnej - odb. ob. górą i dołem, atak, zagrywka, blok

   

  TEORIA:

  ·          Etapy nauczania w piłce siatkowej, proporcje

  ·          Film szkoleniowy-nauka podstawowych elementów p. siatkowej

  ·          Film szkoleniowy-sprawność zawodnika piłki siatkowej

  ·          Formy stosowane w nauczaniu piłki siatkowej

  ·          Gra uproszczona, szkolna, właściwa

  ·          Historia piłki siatkowej, osiągnięcia reprezentacji narodowych

  ·          Indeks czynności gry w piłkę siatkową-wg. Edwarda Superlaka

  ·          Prowadzenie obserwacji meczowych-omówienie

  ·          Przepisy gry w piłkę siatkową-omówienie

  ·          Przygotowanie psychiczne zawodnika

  ·          Przygotowanie teoretyczne

  ·          Przyjęcie zagrywki-prezentacja

  ·          Struktura zespołu piłki siatkowej

  ·          Taktyka indywidualna w ataku

  ·          Taktyka indywidualna w bloku

  ·          Taktyka indywidualna w przyjęciu zagrywki, w obronie, rola libero, gra szkolna

  ·          Taktyka indywidualna w rozegraniu

  ·          Taktyka indywidualna w zagrywce

  ·          Taktyka zespołowa gry w ataku

  ·          Taktyka zespołowa gry w obronie, systemy obrony

  ·          Sprawdzian teoretyczny

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |