Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Warszawa > Kurs na Instruktora Piłki Nożnej - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Piłki Nożnej

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Piłki Nożnej - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora piłki nożnej przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest podstawowa sprawność fizyczna i znajomość ćwiczeń z zakresu piłki nożnej.
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor piłki nożnej
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora piłki nożnej

  Wykłady

  1.Wprowadzenie do przedmiotu, program, warunki stawiane uczestnikom kursu,
       piśmiennictwo.
  2. Charakterystyka gry w piłkę nożną.
  3. Adaptacja fizjologiczna w sporcie
  4. Historia gry w piłkę nożną na świecie i w Polsce.
  5. Rodzaje rozgrywek, zawodów, turniejów.
  6. Technika, podziały, elementy, szkoły, style.
  7. Metodyka  i systematyka  nauczania gry w piłkę nożną.
  8. Zastosowanie ćwiczeń, zabaw, gier pomocniczych w nauczaniu i doskonaleniu techniki i taktyki
      gry.
  9. Przepisy gry, nowe tendencje w interpretacji i sędziowaniu zawodów.
  10. Metody, zasady, formy, środki prowadzenia zajęć
  11. Planowanie pracy szkoleniowej,
  12. Opracowanie rocznego planu pracy zespołu
  13. Odnowa biologiczna w procesie szkoleniowym, wybrane zagadnienia higieny i żywienia
  14. Systemy rozgrywek, programy, regulaminy.
  15. Systemy gry w ujęciu historycznym i współczesne - najczęściej występujące
  16. Dokumentacja szkolenia
  17.Sprawdzian teoretyczny

  2. Ćwiczenia

  1.Sprawdzian umiejętności praktycznych.
  2. Ćwiczenia oswajające z piłką.
  3. Gry i zabawy w nauczaniu techniki gry.
  4. Technika, nauczanie:
  a) uderzenie piłki: nogą, głową
  b) przyjęcia piłki: nogą (toczącej, po odbiciu, z powietrza) głową,
  c) prowadzenie piłki: nogą (po linii prostej, łamanej, krzywej)
  d) zwód: bez piłki z piłką (przy przyjęciu, uderzeniu, prowadzeniu)
  e) nauka dryblingu
  f) zasady i nauka gry ciałem: w atakowaniu i w bronieniu
  g) odbierania piłki: przez wyprzedzenie (z doskoku, z upadkiem, wślizgiem) w momencie przyjęcia po przyjęciu
  h) technika gry bramkarza: w bronieniu (postawa, poruszanie, chwyty, piąstkowanie, wypchnięcia) w atakowaniu (podanie ręką, uderzenie nogą)
  i) wrzut piłki z linii bocznej: z miejsca z rozbiegu

  5. Ćwiczenia kompleksowe, zabawy, gry doskonalące technikę gry w piłkę nożną

  6. Taktyka atakowania-nauczenie:

  a. atakowanie indywidualne
  b. atakowanie zespołowe:

  a) atak szybki (kontratak):

  — gra wg przyjętego schematu,
  — niezorganizowany

  b) atak pozycyjny

  — sytuacyjny
  — gra według przyjętego schematu

  7. Taktyka bronienia — nauczenie

  A. Obrona indywidualna:

  a) ustawianie się zawodnika
  b) krycie przeciwnika (luźne, ścisłe)
  c) odbieranie piłki

  B. Obrona zespołowa:

  a) obrona strefowa
  b) obrona „każdy swego"
  c) obrona kombinowana (mieszana)

  8. Systemy gry (ustawienie): WM, 1x4x4x2; 1x3x5x2; 1x4x5x1

  9. Stałe fragmenty gry

  10. Ćwiczenia i gry pomocnicze w doskonaleniu taktyki gry:

  a) uproszczone formy zespołowych gier sportowych
  c) gry na jedną lub dwie bramki
  d) różne formy małych gier
  e) ćwiczenia i gry w formie fragmentów gry (z przewagą liczebną zawodników atakujących lub broniących)
  f) gry uproszczone

  11. Wybrane zabawy i gry w kształtowaniu zdolności motorycznych.

  12. Pedagogizacja, samodzielne prowadzenie zajęć.

  13. Sprawdzenie umiejętności praktycznych.

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |