Home > Kursy i Szkolenia > Sport i Edukacja Sportowa > Warszawa > Kurs na Instruktora Pilates - Warszawa - Mazowieckie

Kurs na Instruktora Pilates

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polska Akademia Sportu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs na Instruktora Pilates - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Kurs instruktora pilates przygotowuje kursantów do pracy w klubach, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.
 • Praktyki
  Praktyki instruktorskie - w liczbie 30 godzin odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej/certyfikatu jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim. Wymagana jest znajomość i doświadczenie w podstawach fitness oraz dobra sprawność fizyczna. Wymagane dokumenty: 1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów 2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu 3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie 4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w dziale dokumenty) 5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej 6. Kserokopię dokumentu uprawniającego do zniżki (promocje na stronie głównej), jeżeli z tej zniżki korzystasz
 • Tutuł uzyskany
  Instruktor pilates
 • Szczegółowe informacje
  Program ogólny kursu instruktora pilates

  Część pierwsza

  1. Zapoznanie kursantów z wymaganiami organizacyjnymi i merytorycznymi.
  2. Życie i działalność Josepha Pilatesa 
  3. Zasady Pilates.
  4 . Równowaga i symetria ciała - cele Metody Pilatesa.
  5 . Typy pobudzania mięśni i układ stabilizujący
  6 . Wstępne zagadnienia z zakresu żywienia, diety i suplementacji
   
  Część druga  

  ·          Prawidłowe oddychanie
  ·          Nauka prawidłowej postawy ciała i pozycji ćwiczeń
  ·          Kręgosłup i jego ruchy   (jego budowa i funkcje)
  ·          Budowa oraz zakres ruchów stawu biodrowego.
  ·          Budowa oraz zakres ruchów obręczy barkowej
  ·          Budowa oraz zakres ruchów stawu kolanowego.
  ·          Budowa oraz zakres ruchów stawu łokciowego, nadgarstka i dłoni
  ·          Budowa oraz zakres ruchów Stawu skokowego i stopy  
  ·          Miednica – mięśnie i zakres ruchów

  Część trzecia


  24 podstawowe ćwiczenia na macie - zasady, technika i metodyka nauczania (omówienie zagadnień związanych z planowaniem zajęć i umiejętnościami nauczania innych).

   
  Część czwarta

  Powtórka materiału
  1. Powtórka materiału
  2 . Egzamin.

  Szczegółowy program i treści zostaną przedstawiony na pierwszych zajęciach.

   

Inne informacje związane z Sport i Edukacja Sportowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |