Kurs Księgowości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Euklides Sp. z.o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kurs Księgowości - Zaoczne - Sulejówek - Mazowieckie

 • Cele
  * przygotowanie uczestników do obsługi finansowo-księgowej małej firmy
  * nabycie podstawowej wiedzy z zakresu uproszczonych form ewidencji
  * nabycie umiejętności prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego
  * wykształcenie umiejętności sporządzania i ewidencjonowania dokumentacji księgowej
  * praktyczne ćwiczenia umiejętności samodzielnego dokonywania zapisów w księgach rachunkowych z wykorzystaniem programu
 • Profil słuchacza / Wymogi
  * właściciele małych firm
  * osoby planujące założenie własnej firmy
  * osoby zamierzające podjąć pracę w biurach rachunkowych
  Jeśli zamierzasz w przyszłości prowadzić własną firmę lub pracować w biurze rachunkowym, to jest to szkolenie właśnie dla Ciebie! Nasz kurs pomoże Ci się zorientować w gąszczu przepisów dotyczących dokumentacji związanej z rejestracją firmy!
 • Szczegółowe informacje
  Euklides Sp. z o.o. zaprasza na kurs księgowości małych i średnich przedsiębiorstw

  Uczestnicy zapoznają się z umiejętnością założenia firmy, co oznacza praktyczne podejście do problemu poruszania się w gąszczu przepisów dotyczących dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej. Ponadto zdobędą wiedzę jak:
  • dokonać wszelkich czynności formalnych związanych z założeniem firmy
  • interpretować przepisy dotyczące prowadzenia uproszczonych form ewidencji
  • zakładać podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów
  • zakładać ewidencje dodatkowe
  • identyfikować dokumenty dotyczących przychodów i kosztów działalności
  • ustalać koszty, które nie są kosztami uzyskania przychodów
  • sporządzać inwentaryzację na początek okresu sprawozdawczego i bieżącą dokumentację
  • ewidencjonować dokumenty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i ewidencji przychodów
  • ewidencjonować dokumenty w ewidencjach dodatkowych - sporządzać deklaracje do ZUS i Urzędu Skarbowego
  • prowadzić ewidencję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i ewidencję przychodów z zastosowaniem programu komputerowego

  Program Kursu
  1. Formy organizacyjno-prawne małych i średnich przedsiębiorstw. Zasady ich tworzenia, podstawy prawne funkcjonowania. Zasady opodatkowania dochodów.
   • Jednoosobowa działalność gospodarcza
   • Spółka cywilna
   • Spółka jawna
   • Spółka z o.o.
  2. "Krok po kroku" - jak rozpocząć działalność gospodarczą
   • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd gminny
   • Urząd Statystyczny - nadanie numeru REGON
   • Wyrobienie pieczątki firmowej i szyldu
   • Bank
   • Urząd Skarbowy
   • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   • Państwowa Inspekcja Pracy
   • Państwowa Inspekcja Sanitarna
   • Zakład Energetyczny
   • Państwowa Straż Pożarna
   • I kilka innych ….
  3. Podstawowe elementy systemu podatkowego
   • podatek od towarów i usług
   • podatek dochodowy od osób fizycznych:
    • opodatkowanie na zasadach ogólnych
    • podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych (ryczałt ewidencjonowany)
    • opodatkowanie w formie "karty podatkowej"
    • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  4. Ewidencja przychodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych ryczałt ewidencjonowany:
   • zasady prowadzenia "ewidencji przychodów"
   • liczenie przychodów, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego
   • zasady rozliczeń z urzędem skarbowym
   • dodatkowe urządzenia ewidencyjne
  5. Księga przychodów i rozchodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach ogólnych:
   • podstawowe pojęcia ekonomiczne: majątek i jego części składowe, koszty, przychody, dochód
   • podstawa opodatkowania
   • zasady prowadzenia księgi rachunkowej
   • liczenie dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego oraz zasady rozliczeń z urzędem skarbowym
   • ewidencja środków trwałych
   • ewidencja przebiegu jazdy samochodem osobowym, ewidencja wydatków z nim związanych
   • rozliczanie podróży służbowych
  6. Wypełnianie deklaracji podatkowych i ZUS
   • deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług
   • informacje o wysokości uzyskanego przychodu i dokonanych odliczeniach
   • deklaracja na zaliczkę miesięczną podatku dochodowego
   • miesięczne deklaracje...

Inne informacje związane z Księgowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |