Home > Podyplomowe > Inżynieria Środowiskowa > Zaoczne > Radom > Kalkulacja Cen Energii - Studia Podyplomowe - Radom - Mazowieckie

Kalkulacja Cen Energii - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Kalkulacja Cen Energii - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studiów z zakresu kształtowania i kalkulacji taryf w obrocie zasobami energetycznymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla:
  - pracowników przedsiębiorstw elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowniczych,
  - odbiorców końcowych sieciowych nośników energii,
  - osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu taryfikacji energetycznej.
 • Szczegółowe informacje
  REKRUTACJA NA STUDIA
  Zasady:
  - w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie),
  - rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
  - o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,
  - warunkiem przyjęcia na studia jest złoŜenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłaty wpisowego,
  - zgłoszenia na studia można dokonywać w trybie on-line lub osobiście w Dziekanacie Studiów Podyplomowych WISBiOP w Radomiu.

  ORGANIZACJA STUDIÓW

  - uruchomienie studiów podyplomowych zaleŜy od liczby zgłoszeń /min. 25 osób/,
  - w przypadku nie uruchomienia studiów z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów osobom, które dokonały wpłaty wpisowego przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości dokonanej wpłaty,
  - rozpoczęcie zajęć nastąpi po zebraniu grupy słuchaczy,
  - studia trwają dwa semestry,
  - zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
  - program studiów obejmuje 188 godzin / w tym 72 godziny ćwiczeń,
  - zajęcia są organizowane w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak i przez internet w systemie kształcenia na odległość,

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

  Warunkiem ukończenia studiów jest co najmniej:
  - 80% frekwencja na zajęciach,
  - uzyskanie zaliczenie wszystkich przedmiotów,
  - zdanie testowego egzaminu końcowego.

  Absolwenci otrzymują:
  - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wg wzoru MENiS, wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu,
  - ozdobny DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |