Inteligencja Emocjonalna - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem COSM Centrum Organizacji Szkoleń Menedżerskich

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Inteligencja Emocjonalna - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem szkolenia jest usprawnienie swoich umiejętności interpersonalnych, popracowanie nad utrzymaniem równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Szkolenie przeznaczone jest dla osób wchodzących w intensywne relacje współpracy z innymi ludźmi na płaszczyźnie zawodowej oraz dla osób chcących popracować nad utrzymaniem równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników
  Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą
  • Potrafili rozpoznawać uczucia swoje i innych
  • Potrafili odkryć i wzmocnić wewnętrzne filary utrzymujące równowagę emocjonalną
  • Potrafili szybko zmieniać swój stan emocjonalny
  • Potrafili nawiązywać i utrzymywać konstruktywne relacje z innymi ludźmi
  • Potrafili wykorzystywać własną intuicję do podejmowania skutecznych decyzji i działań
  • Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej strony
  Program szkolenia
  Wprowadzenie do emocji i inteligencji emocjonalnej
  • Co to jest inteligencja emocjonalna?
  • Jak powstają uczucia i emocje – mechanizmy ich powstawania
  • Emocje ,,pozytywne’’ i ,,negatywne’’ i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi
  • Język emocji
  Budowanie poczucia kontroli, czyli jak przejąć kontrolę nad emocjami i uczuciami
  • Co to jest stres? (trening relaksacji: w praktyce uczestnicy biorą udział w treningu relaksacji – czas trwania 30 min) i inne metody radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy
  • Najczęstsze źródła stresu zawodowego
  • Na co ma wpływ, a co jest wrodzone w ramach naszej wrażliwości na bodźce?
  • Techniki ułatwiające dokonanie zmiany uczuć i emocji
  • Porównanie typów negocjacyjnych
  • Spirala emocji
  Elementy psychologii kontaktów interpersonalnych a budowanie wizerunku siebie w oparciu o własne zasoby, możliwości, dokonania
  • Analiza własnego stylu zachowania wg Marstona oraz dopasowanie własnego stylu do danej osoby
  • Komunikowanie się w sytuacjach emocjonalnych
  • Sposoby dopasowywania treści oraz formy do danego odbiorcy
  • Informacja zwrotna
  • Budowanie stanu pewności siebie
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Redukcja niepożądanego stresu i tremy
  Wpływ emocji na poziom skuteczności i satysfakcji z relacji z innymi
  • Poczucie koherencji a zarządzanie emocjami
  • Osobowość optymisty a osobowość pesymisty – a wpływ na emocje
  • System przekonań a nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje
  • Metody eliminacji niekorzystnych wzorców zachowań a sposoby postępowania
  • Techniki zmiany osłabiających przekonań
  • Jak się bronić przed wyuczoną bezradnością w życiu zawodowym i prywatnym
  Narzędzie nowoczesnego biznesu – praktyczna intuicja
  • Intuicja jako jedna z kompetencji inteligencji emocjonalnej (EQ)
  • Rodzaje intuicji
  • Przykłady zastosowania z sukcesem intuicji w praktyce biznesu
  • Metody i techniki rozwoju intuicji
  Szkolenie ma charakter treningu umiejętności – podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne, biorą udział w symulacjach, rozwiązują testy pozwalające dokonać samooceny umiejętności.

  Stosowane metody dydaktyczne to:
  • analiza przypadku
  • scenki warsztatowe
  • ćwiczenia i gry edukacyjne
  • ćwiczenia rozwijające wyobraźnię, myślenie kreatywne
  • grupowe i indywidualne rozwiązywanie problemów
  • symulacje
  • gry menedżerskie
  • testy
  • dyskusja moderowana
  • prezentacja trenera
  Czas trwania szkolenia 2 dni szkoleniowe

Inne informacje związane z komunikacja w biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |