Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej

Información

Historia

Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej istnieje od 1999 roku. Założycielem szkoły jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" - jedna z największych niemieckich instytucji edukacyjnych - obecnie członek fundacji Stiftung Bildung & Handwerk, z siedzibą w Paderborn (Niemcy).

Ambicją założyciela było utworzenie uczelni, która wykorzystując cały potencjał ze strony niemieckiej jak i polskiej, rozpocznie nowoczesne kształcenie kadr, dla potrzeb gospodarki i administracji, wszechstronnie przygotowanej do funkcjonowania w rzeczywistości Zjednoczonej Europy.

Nowoczesne warunki studiowania, program nauczania oparty na wzorcach europejskich, wiedza z zakresu zastosowania technik informatycznych i znajomość języków obcych - to standard obowiązujący w WSIE. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej jest uczelnią aktywną we wszystkich sferach działalności: naukowej, społeczno-politycznej i międzynarodowej. Współpraca z licznymi partnerami w Europie stwarza warunki do ciągłego rozszerzania oferty o nowe formy studiów, praktyki i wymiany zagraniczne.

Zaangażowanie w życie Pomorza Zachodniego, współpraca z organami władzy państwowej i samorządowej sprawiły, iż w ciągu czterech lat swojego istnienia nazwa szkoły stała się synonimem dobrej marki, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce i poza jej granicami. Jest to w równej mierze zasługa władz uczelni jak i jej słuchaczy, którzy poprzez Samorząd Studencki, stanowią pełnoprawny organ współstanowiący o życiu szkoły.

Realizując myśli Wielkiego Papieża Jana Pawła II uczelnia pokrywa koszty kształcenia dla pięciu uzdolnionych osób z rodzin niezamożnych. Z ideą szerzenia tej inicjatywy wystąpił Rektor WSIE podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2005/2006.

Ważniejsze wydarzenia realizowane i współrealizowane przez WSIE:

* Konferencja "Pomerania 2000", czerwiec 2000r.
* XX Międzynarodowy Zlot Jachtów, Świnoujście 2001 (ponad 70 jednostek z całej Europy), 2001r.
* Konferencja "Stosunki własnościowe w procesie integracji Polski z UE", 2001r.
* Konkurs "Europa bez granic" dla szkół średnich, marzec 2001r.
* II Międzynarodowa Konferencja "Euroregion Pomerania 2001", czerwiec 2001r.
* Konferencja "Człowiek starszy w przyszłej Europie", wrzesień 2001r.
* Konferencja "Fundusze UE szansą we wspólnej Europie-projekty aplikacyjne" maj 2002r.
* Realizacja idei "Co rok bezpłatne studia dla pięciu uzdolnionych osób z rodzin niezamożnych", od 2005r.

Wybrani partnerzy zagraniczni:

* Escuela de Negocios "Columbus" w Saragossie (Hiszpania)
* Technische Fachhochschule Wildau (Niemcy)
* Universita degli Studi di Bari (Włochy)
* Fachhochschule Hildesheim /Holzminden/Göttingen
* Educational English Culture Language Centre na Malcie
* British Council
* Goethe Institut Inter Nationes
* Uniwersytet Kalmar (Szwecja)
* European Business School Oestrich-Winkel (Niemcy)
* The United Nations University, HQ w Tokio (Niemcy)
* Malmö University (Szwecja)
* Institute of Housing and Urban Development Studies in Rotterdam (Holandia)
* University Erasmus w Rotterdamie (Holandia)

Baza dydaktyczna

"WSIE" dysponuje własną nowoczesną bazą lokalową w postaci odrestaurowanego budynku edukacyjno - biurowego przy ulicy Mickiewicza 47 w Szczecinie oraz budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 49 (siedziba SIS). Baza lokalowa wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczne, najnowsze produkty rynku informatycznego, dysponuje własną biblioteką i czytelnią. W budynku głównym mieści się 12 sal seminaryjnych, aula wykładowa na 150 osób wyposażona w najnowszy sprzęt audiowizualny, 3 multimedialne pracownie komputerowe oraz zaplecze administracyjne.

Posiadamy podłączenie do internetu z wykorzystaniem własnego stałego łącza światłowodowego o przepustowości 10 Mb/s, dysponujemy własną klasą (pulą) numerów IP i własną lokalną siecią komputerową LAN (Local Area Network) - ponad 60 komputerów - chronioną przy pomocy firewall (ściany ogniowej). Cała sieć lokalna ma osobną sieć zasilającą, oddzieloną od sieci energetycznej z użyciem zasilacza UPS dużej mocy. Posiadamy wydajny, nowoczesny serwer WWW oraz pocztowy z procesorem Pentium 4.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |