Home > Studia I Stopnia > Historia > Dzienne > Brzeg Dolny > Historia Wojskowości - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

Historia Wojskowości - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Historia Wojskowości - Dzienne - Brzeg Dolny - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent studiów na kierunku Historia ze specjalnością Historia Wojskowości posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej.

  Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii.

  Jest też wyposażony w gruntowną wiedzę z zakresu: historii wojskowości powszechnej, historii wojskowości Polski, historii uzbrojenia, nauk pomocniczych historii wojskowości, warsztatu badawczego historyka. Dysponuje również wiedzą z zakresu bezpieczeństwa narodowego, funkcjonowania systemu obronnego państwa, oraz edukacji obronnej społeczeństwa.
  Charakteryzuje go umiejętność pracy zespołowej, znajomość reguł życia społecznego oraz zachowań indywidualnych.

  Absolwent studiów na kierunku Historia ze specjalnością Historia Wojskowości jest właściwie przygotowany do pracy w placówkach naukowo-badawczych, placówkach muzealnych, w różnego typu wydawnictwach, w strukturach administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych lub współodpowiedzialnych za stan obronności i bezpieczeństwa kraju, w komórkach promocji i współpracy ze środowiskiem jednostek wojskowych, w odpowiednich ogniwach odpowiedzialnych za współpracę cywilno-wojskową oraz wsparcie państwa-gospodarza w samorządzie terytorialnym, a także do właściwego prowadzenia szeroko rozumianej edukacji obronnej.

  Jest w pełni przygotowany do kontynuowania nauki na poziomie studiów magisterskich.

Inne informacje związane z Historia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |