Home > Podyplomowe > Inżynieria Środowiskowa > Zaoczne > Radom > Gospodarka Paliwami Płynnymi w Obrocie Towarowym - Studia Podyplomowe - Radom - Mazowieckie

Gospodarka Paliwami Płynnymi w Obrocie Towarowym - Studia Podyplomowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Gospodarka Paliwami Płynnymi w Obrocie Towarowym - Studia Podyplomowe - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Cele
  Promowanie wiedzy technicznej związanej z systemem dystrybucji paliw płynnych w Polsce, zagadnień z obszaru normalizacji oraz oceny ich właściwości fizyko-chemicznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób pragnących wzbogacić swoją wiedzę w zakresie zagadnień związanych z obrotem towarowym paliwami płynnymi. Program dydaktyczny "Studiów podyplomowych" skierowany jest do pracowników firm produkujących lub dystrybuujących paliwa płynne, firm transportowych, składów paliw, baz
  magazynowych i stacji paliw, administracji publicznej, rafinerii, urzędów skarbowych.
 • Szczegółowe informacje
  STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE - GOSPODARKA PALIWAMI PŁYNNYMI W OBROCIE TOWAROWYM

  REKRUTACJA NA STUDIA

  Zasady:
  · w studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie),
  · rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych,
  · o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń,
  · warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz dokonanie wpłaty wpisowego,
  · zgłoszenia na studia można dokonywać w trybie on-line lub osobiście w Dziekanacie Studiów Podyplomowych WISBiOP

  ORGANIZACJA STUDIÓW
  · uruchomienie studiów podyplomowych zależy od liczby zgłoszeń /min. 25 osób/,
  · w przypadku nie uruchomienia studiów z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów osobom, które dokonały wpłaty wpisowego przysługuje zwrot pieniędzy w wysokości dokonanych wpłaty,
  · rozpoczęcie zajęć po zebraniu grupy słuchaczy,
  · studia trwają dwa semestry,
  · zajęcia odbywają się w formie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych,
  · program studiów obejmuje 190 godzin,
  · zajęcia są organizowane w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych zarówno w formie tradycyjnej jak i przez internet w systemie e-learning oraz ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Warunkiem ukończenia studiów jest co najmniej:
  · 80% frekwencja na zajęciach,
  · uzyskanie zaliczenie wszystkich przedmiotów,
  · zdanie egzaminu dyplomowego w formie testu.

  Absolwenci otrzymują:
  · świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wg wzoru MENiS, wydane przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu,
  · ozdobny DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.

  RAMOWY PLAN STUDIÓW
  Podstawy prawne w zakresie gospodarki paliwami płynnymi
  Przepisy podatkowe w zakresie obrotu paliwami
  Rozliczanie ilości paliwa dla potrzeb podatkowych
  Asortyment paliw płynnych: silnikowych i ciepłowniczych
  Biopaliwa płynne - produkcja, magazynowanie, kontrola
  Metody oceny właściwości fizykochemicznych paliw płynnych

  DODATKOWE INFORMACJE O STUDIACH

  Studia prowadzone są we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Rzeczoznawstwa Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |