Executive Master od Business Administration - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Francuski Instytut Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Executive Master od Business Administration - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje

  Nowoczesne zarządzanie marketingowe 19 - 23.X.2009

  Synteza marketingu, czyli wszystko o jego praktycznym wykorzystaniu - od badania rynku począwszy, a na ustalaniu cen, organizowaniu sieci sprzedaży, definiowaniu strategii reklamowej i stosowaniu najnowszych technik marketingowych skończywszy. Jak wykorzystać w praktyce wzajemne zależności między zmiennymi marketingowego mixu? Czy lepiej wykonywać analizę rynku samodzielnie, czy zlecać ją zewnętrznej firmie badawczej? Na czym polegają techniki sprzedaży? B-to-C, czy raczej B-to-B? W jaki sposób ustalać cenę produktu? Jak szybko zorganizować prężną sieć handlową? Jak najskuteczniej stosować reklamę i promocję? Na czym polega marketing bezpośredni? Jak zrobić plan marketingowy? Po co marketing baz danych? W jaki sposób zarządzać portfelem produktów?

  ·          Zasady, cele i sens marketingu: marketing jako filozofia zarządzania i jako funkcja w strukturze przedsiębiorstwa, rynek, jego analiza i segmentacja – decyzyjna symulacja komputerowa EXECUTIVE

  ·          Informacje marketingowe: badania rynku w małych firmach i dużych korporacjach

  ·          Warsztaty: przeprowadzenie przez uczestników prawdziwego badania rynku, case KLIENT

  ·          Mix marketingu, czyli marketing czynny: produkt, cena, komunikacja i dystrybucja

  ·          Komputerowa symulacja wprowadzania na rynek nowych produktów - PRODUKT

  ·          Dystrybucja: jak skutecznie dotrzeć do klienta, organizacja współczesnej ekipy handlowej firmy, street selling – symulacja MERKURY oraz SEZAM

  ·          Komputerowa symulacja zarządzania sektorem sprzedaży – HANDEL i PILOT

  ·          Strategia marketingowa firmy i jej marketing-plan w praktyce

  ·          Warsztaty: wprowadzenia polskich towarów do jednego z państw Ameryki Południowej – decyzyjna symulacja komputerowa TRILANDIA  

  Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi 16 - 20.XI.2009

  Wyniki działania firmy zależą od jej pracowników, którzy są też twórcami jej sukcesów. Tylko że zarządzanie zasobami ludzkimi (od rekrutacji począwszy, a na motywowaniu skończywszy) okazuje się być najtrudniejszą dyscypliną managementu... Jak być liderem we własnym zespole? Jak (i czy w ogóle można) motywować współpracowników? Czy można sprawić, aby nie było w firmie konfliktów? Co sądzić o najnowszych technikach rekrutacyjnych i o „łowcach głów'? Na czym - tak naprawdę - polega zarządzanie ludźmi?

  ·         Nowe podejście do „zasobów ludzkich” w przedsiębiorstwie: czy naprawdę można nauczyć się zarządzania ludźmi?

  ·         Zacznijmy od siebie: kim jestem i do czego jestem zdolny? Określenie własnych cech i możliwości oraz lepsze wykorzystanie osobistych kompetencji (test JA )

  ·         Skuteczne zarządzanie czasem własnym i innych jako jedna z metod osiągania lepszych rezultatów: określanie priorytetów i „złodzieje czasu”

  ·         Kwalifikacje czy osobowość: opis stanowiska pracy jako narzędzie menedżera

  ·         Nowoczesne metody selekcji i rekrutacji współpracowników: od klasycznych spotkań i testów psychometrycznych, do assessment center i detektorów kłamstwa - ile są one warte w praktyce?

  ·         Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna? Gabinet rekrutacyjne czy międzynarodowy head hunter? Jak dokonać wyboru?

  ·         Szkolenie: o definiowaniu potrzeb firmy i o analizie jego skuteczności

  ·         Kierowanie ekipą na co dzień, czyli być albo nie być każdego menedżera: liderzy i ich metody działania oraz wybór adekwatnego stylu kierowania

  ·         Konflikt źródłem rozwoju firmy i jej pracowników: jak sobie z nim radzić?

  ·         Satysfakcja czy motywacja? Innymi słowy, czy lepsza płaca gwarantuje lepszą pracę? Jak motywować swoich współpracowników?

  ·         Ewaluacja i ocena pracowników: o kryteriach oceny i o okresowych spotkaniach ewaluacyjnych

  ·         Zrób to sam, czyli decyzyjna symulacja komputerowa MANAGER zarządzania ekipą

  Techniki HR: public relations i etykieta w biznesie 17 - 19.XII.2009

  PR i etykieta – dwie stojące na pograniczu HR i marketingu metody budowania wizerunku przedsiębiorstwa i jego pracowników dowiodły w ostatnich latach swej ogromnej skuteczności. Wydaje się też, że będą one coraz ważniejsze – w dobie powszechnej globalizacji i rozwijającej się internacjonalizacji kontaktów przedsiębiorstw...

  ·         Zastosowanie public relations w firmie: fikcja, czy rzeczywistość?

  ·         Narzędzia public relations - czyli tworzenie wizerunku instytucji w praktyce

  ·         Komunikat prasowy: po co, kiedy, do kogo i co robić po wysłaniu?

  ·         Tajemnice udanych wystąpień publicznych

  ·         Zarządzanie komunikacją firmy w sytuacji kryzysowej

  ·         Rola rzecznika prasowego w firmie i tworzenie strategii PR w praktyce

  ·         Niepisane kody postępowania - czyli jak się porozumieć? Albo o najczęstszych błędach i głównych powodach, dla których tak wiele międzynarodowych kontaktów nie jest zawieranych...

  ·         Kontakty z cudzoziemcami: praktyczne rady po wejściu Polski do Unii Europejskiej

  ·         Warsztaty prowadzone przez jednego ze znanych dziennikarzy TVP

  Nowoczesne zarządzanie finansowe 18 - 22.I.2010

  Jaka jest różnica miedzy finansami i księgowością? W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwiązaniem jest nie mieć żadnych długów? Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami związanymi z jej brakiem? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi? Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczają dla firmy?

  ·         Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości

  ·         Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego: rachunek wyników, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i bilans finansowy i księgowy

  ·         Rachunek wyników firmy jako rezultat jej działalności: pośrednie salda zarządzania, cash-flow ogólne, a zdolność firmy do samofinansowania

  ·         Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności

  ·         Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarządzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów

  ·         Finansowa business-game BOSS

  ·         Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja i wartość pieniądza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji

  ·         Tabela przepływów finansowych w firmie

  ·         Decyzyjna komputerowa symulacja zarządzania finansowego firmą BUSINESS

  Organizacja: prawo spółek, pracy, mediacja, negocjacja 25 - 27.II.2010

  Ten moduł programu MBA stanowi wstęp do strategii przedsiębiorstw. Jego celem jest zdefiniowanie ram prawnych działania różnego rodzaju spółek, zatrudniania przez nie pracowników i rozwiązywania problemów prawnych z aktorami otaczającego firmę życia ekonomicznego.

  ·         Prawo handlowe

  ·         Prawo spółek: jakie są różnice pomiędzy działalnością gospodarczą, sp. z o. o., S.A. , spółką jawną i spółką komandytową – i w jaki sposób je wykorzystać?

  ·         Jak podejmować decyzje na walnych zgromadzeniach udziałowców/akcjonariuszy i jakie są tego pułapki?

  ·         Prawo pracy a zarządzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu (umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwiązywaniu sporów)?

  ·         Negocjacje: ich cele, techniki i strategie, symulacja komputerowa NEGO

  ·         Mediacja – jako zupełnie nieznana w Polsce i bardzo interesująca forma rozwiązywania sporów z kontrahentami, partnerami, a nawet współpracownikami

  Techniki mktg: reklama, prawo reklamy, mktg elektroniczny 25 - 27.III.2010

  W jaki sposób zwiększyć skuteczność reklamy, nie zwiększając budżetu? Aspekty prawne: co w marketingu wolno, czego nie, a co jest tolerowane? Marketing elektroniczny w praktyce: o śledzeniu klienta, cenach dynamicznych i innych niepokojących (choć skutecznych) technikach, które trzeba znać. Marketing bezpośredni, czy raczej marketing ono-to-one?

  ·         Rynek mediów w Polsce

  ·         Tworzenie strategii komunikacji - czyli jak zaprojektować i ocenić działania reklamowe firmy

  ·         Wyznaczanie budżetu reklamowego w praktyce, albo jak dotrzeć najniższym kosztem do największej liczby konsumentów

  ·         Aspekty prawne działalności reklamowej – ograniczenia, zakazy i pułapki

  ·         Nowoczesne reklamowe media elektroniczne: internet, call-centers, contact-centers i cd-rom i sposoby ich skutecznego wykorzystywania dla zwiększania rentowności

  ·         Customer relationships management (CRM) a komunikacja przedsiębiorstwa

  ·         Symulacja działania CRM w firmie: czy rzeczywiście CRM stanowi panaceum?

  Techniki finansów: controlling, budgeting i business-plan 26 - 30.IV.2010

  Osiąganie wysokiej rentowności firmy jest obecnie całkowicie niemożliwe bez wykorzystywania nowoczesnego systemu informacji finansowej i bez stosowania skutecznych systemów planowania (moduł realizowany przez Francuski Instytut Zarządzania wspólnie z Microsoft ).

  ·         Controlling - czyli rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach)

  ·         Wprowadzenie do analizy kosztów standardowych

  ·         Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania

  ·         Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne - kontrola budżetowa i analiza odchyleń

  ·         Od systemu budżetowego, do globalnego controllingu: pomiary osiągnięć i nowoczesne systemy sterowania

  ·         Planowanie finansowe długoterminowe: monoproduktowy business-plan i wieloproduktowy corporate-plan (symulacja komputerowa BPLAN oraz CPLAN )

  ·         Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie

  ·         Od przewidywania przepływów finansowych, do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości

  ·         Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości

  Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 24 - 28.V.2010

  W dobie obecnej bezlitosnej walki konkurencyjnej nauczenie się zarządzania strategicznego (od prowadzenia analizy portfelowej począwszy, a na tworzeniu i kierowaniu grup kapitałowych skończywszy) stało się dla dyrekcji i zarządów przedsiębiorstw witalną koniecznością - to seminarium – stanowiące syntezę programu MBA i jednocześnie najwyższy stopień menedżerskiego wtajemniczenia - oparte jest w znacznej mierze na symulacjach komputerowych i analizie wykonalności różnych strategii.

  ·         Strategia produktu, ceny, komunikacji i dystrybucji w optyce rynku, konkurencji i sytuacji wewnętrznej firmy

  ·         Definiowanie cen: yield mmanagement i ceny dynamiczne (symulacja decyzyjna HOTEL )

  ·         Cykl życia produktu, jako podstawowy parametr zarządzania strategicznego

  ·         Zarządzanie portfelem produktów: mapy strategiczne i ich zastosowania dla całościowej analizy sytuacji firmy (symulacja STRATEG )

  ·         Modele i ruchy strategiczne a walka z konkurencją (komputerowa symulacja decyzyjna CRUISE )

  ·         Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i zwiane z ich zastosowaniem trudności

  ·         Fuzje, przejęcia i podział firm, jako sposoby tworzenia holdingów: mechanizm dźwigni prawnej, podział i łączenie się firm (warsztaty HOLDING , decyzyjny symulator CHAIRMAN )

  ·         Sens i praktyka tworzenia grup kapitałowych: koncentracja kapitału

  ·         Giełda i jej zasady, wycena różnych instrumentów finansowych, strategie giełdowe

  ·         Podejmowanie decyzji menedżerskich w warunkach niepewności ekonomicznej: czynnik ludzki oraz problem „nieomylności” menedżera

  ·         Narzędzia pozwalające zmniejszać ryzyko w biznesie: model decyzyjny, modele matematyczne, analiza hierarchiczna, metody Delphi oraz PERT

  ·         Planowanie scenariuszowe

  ·         Praktyczne wprowadzanie strategii w życie

  ·         Komputerowe warsztaty strategiczne (globalny decyzyjny symulator strategiczny CEO )
    Egzamin Executive MBA 15.VI.2010

Inne informacje związane z Executive MBA

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |