Home > Podyplomowe > Konserwacja Zabytków > Zaoczne > Opole > Dokumentalistyka konserwatorska - Opole - Opolskie

Dokumentalistyka konserwatorska - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego ANDRAGOG w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Dokumentalistyka konserwatorska - Zaoczne - Opole - Opolskie

 • Szczegółowe informacje
  Wybrane zagadnienia historii architektury i budownictwa
  Podstawy historii sztuki
  Prawne aspekty ochrony i zarządzania dobrami kultury materialnej
  Metodyka historycznych badań mikrograficznych
  Postępowanie administracyjne w ochronie zabytków
  Rewitalizacja zabytków
  Formy dokumentacji zabytków
  Wybrane programy historii techniki 
  Ochrona ruchomych i nieruchomych zabytków techniki 
  Warsztaty fotograficzne 
  Podstawy analizy historycznej dokumentacji technicznej i kartograficznej 
  Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków 
  Podstawy obmiaru zabytków architektury, budownictwa
  Przeobrażenia urbanistyczne miast europejskich w XIX i XXw.

  3 semestry - 350 godzin

  Absolwenci historii uzyskują niezbędną dla podjęcia pracy związanej z dokumentowaniem zabytków kultury materialnej wiedzę w zakresie: historii architektury, wiedzy o zabytkach, prawnych aspektach ich ochrony, metodyki historycznych badań regionalnych, możliwości zagospodarowania i wykorzystania obiektów zabytkowych (rewitalizacji), technik dokumentowania obiektów zabytkowych. Absolwent może podjąć pracę w administracji samorządowej, instytucjach ochrony zabytków, muzealnictwie.

Inne informacje związane z Konserwacja Zabytków

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |