Home > Studia I Stopnia > Politologia > Dzienne > Opole > Studia I Stopnia - Komunikacja Spoełeczna - Opole - Opolskie

Studia I Stopnia - Komunikacja Spoełeczna - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiA-Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Komunikacja Spoełeczna - Dzienne - Opole - Opolskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie) * oryginału świadectwa dojrzałości * podanie o przyjęcie (do pobrania w dziekanacie lub ze strony internetowej) * 4 fotografii kolorowych (studia zaoczne), 5 fotografii kolorowych (studia dzienne) * ksero z dowodu osobistego i książeczki wojskowej (s. 2,3,6,7) * dowodu wpłaty wpisowego * orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Komunikacja społeczna

  Program specjalizacji:
  • A. Kursy propedeutyczne:
  • prawo administracyjne
  • etyka życia publicznego
  • marketing instytucji politycznych
  • polityka ochrony środowiska
  • retoryka i erystyka
  • podstawy statystyki
  • B. Kursy fakultatywne:
  • komunikacja społeczna
  • stylistyka wypowiedzi publicznej
  • psychologia zachowań społecznych
  • public relations
  • prawo prasowe i prawo autorskie
  • kultura i media
  • media a społeczeństwo
  • warsztaty językowe
  • psychologiczne mechanizmy oddziaływań społecznych
  • teoria decyzji i dyrektywy socjotechniczne
  Perspektywy zawodowe
  Absolwent studiów na kierunku politologia posiądzie wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie komunikacja społeczna. Zostanie wyposażony w umiejętności analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji. Nabędzie wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem i telewizją, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej - w stosunkach publicznych, reklamie, promocji.

  Zostanie przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających umiejętności interpersonalnego komunikowania, przykładowo w:
  • organach samorządu terytorialnego,
  • sferze administracji państwowej i samorządowej
  • instytucjach i organizacjach międzynarodowych
  • różnego typu przedsiębiorstwach
  • firmach podejmujących działania w zakresie współpracy przygranicznej
  • urzędach publicznych zajmujących się obsługą podmiotów zagranicznych
  • organach partii politycznych
  • instytucjach pożytku publicznego
  • pracowników firm doradczych z zakresu tzw. "łowców głów"
  • pracowników szeroko rozumianej sfery usług
  • instytucjach badania opinii społecznej
  • firmach, jako osoby odpowiedzialne za strategie marketingowe, organizowanie kampanii reklamowych

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |