Home > Kursy i Szkolenia > Analiza Finansowa > Zaoczne > Warszawa > Analityk Kredytowy - Szkolenie - Warszawa - Mazowieckie

Analityk Kredytowy - Szkolenie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Analityk Kredytowy - Szkolenie - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie szkolenia, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych. Problematyka szkolenia obejmuje:
  - podstawy polityki kredytowej i zabezpieczanie wierzytelności

  - charakterystykę współpracy przedsiębiorstw z bankami
  - podstawy wyceny wartości firmy
  - przekazanie informacji na temat zasad i metod budżetowania i rachunkowości zarządczej
  - wykształcenie umiejętności oceny sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  - osoby posiadające podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną
  - pracownicy placówek finansowych, którzy chcą się przekwalifikować
  - osoby aspirujące do objęcia stanowisk w instytucjach finansowych
  - pracownicy banków poszerzający swoje kompetencje.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
  - przyswojenie zasad polityki kredytowej 
  - przyswojenie zasad analizy danych kredytowych pod kątem rachunkowym i prawnym
  - opanowanie procedur i zasad funkcjonowania zabezpieczeń w procesie udzielania kredytu
  - umiejętność sporządzania analiz dotyczących sytuacji finansowej badanych podmiotów.

  Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

  Informacje dodatkowe:
  Cena szkolenia obejmuje wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i poczęstunek. Pokaż program szkolenia
  1. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych
  2. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością
  3. Windykacja należności - aspekty bilansowo - podatkowe
  4. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym - zarządzanie rezerwami oraz ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy
  5. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  6. Analiza techniczna
  7. Leasing i faktoring
  8. Podstawy teorii rachunkowości
  9. Budowa sprawozdania finansowego dla finansistów
  10. Obligacje - podstawy kalkulacji
  11. Alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału
  12. Proces przekształceń własnościowych
  13. Zabezpieczenie ryzyka kursowego i ryzyka zmian stóp procentowych
  14. Wycena przedsiębiorstw
  15. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności
  16. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta
  17. Analiza finansowa
  18. Współpraca jednostki z bankiem
  19. Kontroling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie
  20. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł
  21. Rachunkowość zarządcza i nowoczesne metody rachunku kosztów
  22. Budżetowanie działalności gospodarczej

Inne informacje związane z Analiza Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |