ZUS – Krok po Kroku - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Agencja Sedno

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły ZUS – Krok po Kroku - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Legnica - Dolnośląskie

 • Szczegółowe informacje
  Cel szkolenia
  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz pokazanie praktycznych ścieżek współpracy z ZUS, dodatkowo wskazanie metod wyliczania świadczeń wypłacanych z ZUS.
  Uczestnicy

  Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować rozliczeniami z ZUS.

  Program

  1. Obowiązki pracodawcy w związku z ubezpieczeniami społecznymi
  • dokumenty zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników z ubezpieczeń społecznych
  • ograniczenie podstawy wymiaru składek społecznych
  2.  Ustalenie składki na ubezpieczenie wypadkowe
  • informacja ZUS IWA
  3.       Zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  Moduł poświęcony zasadom naliczania zasiłków, ustalenie co jest podstawą do ich wyliczenia, zasady naliczania zasiłków w przypadku zmiany wymiaru etatu, zasady ich przydzielania, okresy wyczekiwania na zasiłek
  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • zasiłek wyrównawczy
  • zasiłek macierzyński
  • zasiłek opiekuńczy
  • urlop ojcowski
  4.  Prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia i obowiązki pracodawcy.

  5.  Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • świadczenia przedemerytalne
  • zasiłek pogrzebowy
  • renta rodzinna

  6.       Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  7.       Dokumentacja ZUS i zasady opłacania składek
  • terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek
  • zasady opłacania składek
  • korygowanie dokumentów rozliczeniowych
  8.       Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców

  9.       Kontrole ZUS
  • czas na kontrole ZUS
  • uprawnienia inspektora pod czas kontroli
  • okres jaki podlega kontroli
  Metody
  W ramach szkolenia ćwiczenia praktyczne z zakresu wyliczania świadczeń ZUS, analiza dokumentacji, panel dyskusyjny.

Inne informacje związane z zarządzanie wpłatami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |