Home > Kursy i Szkolenia > Zarządzanie Zmianą > Zaoczne > Gdynia > Zarządzanie Zmianą w Firmie - Szkolenie - Gdynia - Pomorskie

Zarządzanie Zmianą w Firmie - Szkolenie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Zmianą w Firmie - Szkolenie - Zaoczne - Gdynia - Pomorskie

 • Cele
  Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie ,że „najpewniejszą rzeczą na świecie jest zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz umiejętności przetrwania tych trudnych, stresujących a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie.
 • Szczegółowe informacje
  Program szkolenia:
  Dzień 1 9.00 - 16.00

  • Wprowadzenie do szkolenia
  • Zmiana szansa czy dramat?
  • Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
  - kształtowanie kultury organizacyjnej
  - obszary zarządzania
  - funkcje i narzędzia zarządzania
  - zarządzanie zespołem
  • Elementy organizacyjne zarządzania wpływające na powodzenie zmiany
  • Struktura organizacyjna w procesie zmian
  • Strategia firmy jako wyznacznik zmian
  • Systemy organizacyjne
  • Style działania kierownictwa
  • Kompetencje pracownicze
  • Wartości obowiązujące w firmie

  Dzień 2 9.00 - 16.00

  • Sukces a zmiany!
  • Zarządzanie zmianą
  • Przyczyny zmian
  • Rodzaje zmian
  • Problemy potrzebą i motorem zmian
  • Konflikty jako początek zmian
  - rodzaje konfliktów
  - skuteczne formy rozwiązywania konfliktów
  • Reakcje na zmiany
  • Opór wobec zmiany
  • Działania minimalizujące niezadowolenie i opór ludzi przed zmianami
  • Postawa kierownika w zarządzaniu zmianą
  • Etapy zmian
  • Etapy procesu zarządzania zmianą
  • Ewaluacja szkolenia

  Opis metod szkoleniowych:
  Forma warsztatowa tzw. metoda współuczestnicząca, przeplatana interaktywnymi wykładami, ćwiczenia indywidualne oraz praca w małych grupach, prezentacje, dyskusje, gry i symulacje.

  Czas trwania szkolenia:
  2 dni szkoleniowe (2x8 godz.) 9.00 - 17.00

  Zmiana organizacyjna jest definiowana jako:
  - każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji (R.W. Woodman)
  - zmiana organizacyjna może dotyczyć każdego aspektu organizacji i może pociągnąć za sobą skutki daleko wykraczające poza obszar, w którym się odbywa (W. Pasemore)
  - to przekształcenie istniejącego układu wg ustalonych procedur przemieniające równocześnie rezultaty tego przekształcenia ukierunkowane przez celowość działań organizacji (E. Masłyk-Musiał).

  Zarządzanie zmianą jako proces
  Zarządzanie zmianą jest procesem. Nie przebiega według gotowych schematów i prowadzi do rezultatów, które nie są do końca określone, ponieważ zachodzą w zespole ludzkim, np. jednym z czynników zaburzającym przebieg procesu jest opór pracowników wobec zmiany. Podstawowym warunkiem zmiany jest dobra diagnoza.

  Procesami zarządzania zmianą będą:
  Proces wykorzystywania strategii organizacji do utrzymania harmonii ze zmieniającym się otoczeniem rynkowym przy zapewnieniu, że zasoby firmy są bezpiecznie powiązane z produktami/usługami dostarczanymi klientom i realizacją celów organizacji. (Anderson)

  Część procesu prowadzenia każdej działalności gospodarczej lub jako krok pomiędzy planowaniem strategicznym a wdrożeniem planu.

  Etapy
  Proces zarządzania zmianą obejmuje:

  - ustalenie ogólnego celu organizacyjnego
  - rozważanie ważności i wielkości zmiany
  - zidentyfikowanie kultury organizacyjnej
  - określenie ograniczeń krytycznych
  - aktywne włączenie pracowników w proces zmian.

  Rodzaje zmian

  1. Makrosystemowe
  systemowe
  strukturalne
  programowe
  2. Mikrosystemowe
  innowacje
  modyfikacje
  usprawnienia

  Można dokonać także podziału na zmiany:

  - wynikające z przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych
  - zmiany dostosowawcze (reaktywne) i wyprzedzające (planowane)
  - radykalne i inkrementalne

  Źródła zmian
  Okazje do przeprowadzania zmian wg Druckera można podzielić na:

  - występujące wewnątrz organizacji, są to:
  - nieoczekiwane powodzenie, niepowodzenie, zdarzenie zewnętrzne
  - niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
  - innowacja wynikająca z potrzeb procesu
  - zmiany w strukturze przemysłu lub rynku, które wszystkich zaskakują
  - występujące na zewnątrz organizacji, to:
  - zmiany demograficzne (zmiany w populacji)
  - zmiany w postrzeganiu np. mody
  nowa wiedza

  Czynniki, które wpływają na zainicjowanie procesu zmian to:

  - właściciele
  - klienci
  - dostawcy
  - odbiorcy
  - konkurenci
  - gospodarka
  - prawo
  - polityka

Inne informacje związane z Zarządzanie Zmianą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |