Home > Podyplomowe > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi > Gdańsk > Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Gdańsk - Pomorskie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - W ciągu tygodnia - Gdańsk - Pomorskie

 • Cele
  Cel Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi. Proces kształcenia pozwoli słuchaczom na dokonanie wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych procesów polityki kadrowej.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści
  Studia profesjonalnie przygotują słuchaczy w zakresie nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, przekazując im wiedzę na temat kierowania personelem, a także kształtując umiejętności interdyscyplinarne niezbędne w pracy w działach HR.

  Praktyczny charakter studiów Podczas zajęć słuchacze dowiadują się, w czym tkwi istota skutecznego kierowania ludźmi, w jaki sposób rekrutować kandydatów, jak dobierać metody efektywnej motywacji, organizować profesjonalne szkolenia pracownicze, utrwalać pożądane kwalifikacje i postawy wobec pracy. W program wpisane są także istotne zagadnienia prawa pracy, obejmujące kwestie rodzajów umów o pracę, prawnych zagadnień doboru kadr, rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę. Ponadto słuchacze poznają standardy audytu personalnego oraz różnego rodzaju procedur personalnych. Proponowane zajęcia mają formę zarówno wykładów, jak i ćwiczeń, warsztatów oraz treningów interpersonalnych pozwalających opracować, wdrożyć i realizować efektywną oraz przemyślaną strategię personalną firm.

  Kadra
  Wykładowcami studiów są nauczyciele akademiccy z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego, a także praktycy z firm consultingowych i doradczych. Są wśród nich ekonomiści, prawnicy i psycholodzy, m.in.: dr Joanna Fryca, dr Ewa Ignaciuk, dr Marek Kalinowski, dr Sylwester Kania, dr Bożena Kłusek-Wojciszke, dr Adam Mytlewski, Małgorzata Bednarek, Piotr Błaszkiewicz, Aniceta Bosak, Aneta Budrewicz-Szturo, Marlena Chociej, Agnieszka Smółka, Piotr Włodarczyk, Krzysztof Wyrzykowski, Elżbieta Żurek.*


  Program
  1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania zasobami ludzkimi (10 godz.)
  A. Przedsiębiorstwo na rynku pracy
  B. Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie zarządzania przedsiębiorstwem
  C. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi
  2. Prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi (20 godz.)
  A. Formy zatrudnienia i ich podstawa prawna
  B. Prawo pracy
  C. Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników
  D. Opodatkowanie pracy i wynagrodzeń
  E. Ochrona danych osobowych
  3. Tworzenie systemu zarządzania zasobami ludzkimi (16 godz.)
  A. Projektowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi
  B. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie
  C. Organizacja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
  D. System informacji personalnej
  4. Funkcjonowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi (78 godz.)
  A. Pozyskiwanie zasobów ludzkich przez przedsiębiorstwo
  B. Analiza dokumentów aplikacyjnych
  C. Style kierowania a zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  D. Systemy motywacyjne
  E. Strategie szkoleń i rozwoju pracowników
  F. Systemy ocen pracowników
  G. Kontrola funkcji personalnej
  H. Restrukturyzacja zatrudnienia
  5. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi (48 godz.)
  A. Doskonalenie komunikacji - komunikacja interpersonalna
  B. Doskonalenie współpracy zespołowej, przekraczanie stereotypów we współpracy zespołowej. Przywództwo transformacyjne
  C. Doskonalenie szkoleń, profesjonalna autoprezentacja
  D. Doskonalenie zarządzania czasem, trening strategicznego planowania kreatywności zawodowej
  E. Negocjacje i mediacje w sprawach pracowniczych, rozwiązywanie konfliktów
  F. Wewnętrzny coaching menedżerski
  6. Case studies (6 godz.)
  7. Seminarium dyplomowe (8 godz.)


  Szczegółowy program studiów


  Forma zaliczenia:
  1. Test sprawdzający
  2. Praca dyplomowa  miesiące nauki 9 liczba godzin 186 liczba zjazdów 10


  Dodatkowe certyfikaty
  WSB w Gdańsku oferuje słuchaczom możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez uczestnictwo w 2 bezpłatnych szkoleniach. Udział w każdym z nich zostanie potwierdzony certyfikatem.

Inne informacje związane z Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |