Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi - W ciągu tygodnia - Wisła - Śląskie

 • Szczegółowe informacje

  Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi

  Celem szkolenia jest systematyzacja wiedzy uczestników oraz jej pogłębienie w zakresie:
  • sprawowania czynności zarządzania nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie procedur administracyjnych,
  • a także ugruntowanie wiedzy z zakresu najczęstszych umów zawieranych w związku z zarządzaniem nieruchomościami.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in następujące zagadnienia:
  • identyfikacja problemów prawnych, jakie mogą się pojawić w związku z różnymi działaniami właścicielskimi, jak i osób trzecich,
  • aspekty podatkowe związane z utrzymywaniem i prowadzeniem działalności na gruntach,
  • zakres kontroli i przeglądów wymaganych przepisami oraz umowami (gwarancyjnymi, ubezpieczeniowymi),
  • prawidłowe przygotowanie inwestycji budowlanych na nieruchomości w zakresie posadowienia nowych obiektów, jak i modernizacji istniejących posadowień w zakresie zezwoleń administracyjnych oraz umów z wykonawcami.

  Metody szkoleniowe:
  • warsztaty na konkretnym przykładzie,
  • mini wykład,
  • dyskusja - wymiana doświadczeń.


  Program szkolenia:

  Dzień I

  Przed godz. 11.00 - przyjazd uczestników i zameldowanie w hotelu.

  Godz. 11.00 – 17.00 – szkolenie. W trakcie zajęć przerwa na obiad.

  PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I
  1. Systematyzacja norm prawnych dotyczących zarządzania nieruchomościami.
  2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
   1. Księga wieczysta – podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości.
   2. Formy władania nieruchomościami – zakres uprawnień.
   3. Służebności – ustanawianie i znoszenie.
   4. Hipoteki – podstawy wpisu i ich wykreślanie.
   5. Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?
   6. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
  3. Katastr nieruchomości:
   1. Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
   2. Charakter prawny danych z ewidencji.
   3. Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.
  4. Jak podzielić nieruchomość?
   1. Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
   2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości.
  5. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych:
   1. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?
  6. Planowanie przestrzenne – możliwości zagospodarowania działki:
   1. Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
   2. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego – struktura oraz zakres.
   3. Decyzji indywidualne – ulcp i wz.

  Godz. 20.00 – kolacja.

  Dzień II

  Godz. 07.00 - 09.00 – śniadanie.
  Godz. 09.00 – 15.00 – szkolenie. W trakcie zajęć przerwa na obiad.

  PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ II.
  1. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:
   1. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?
   2. Jak wygląda audyt prawny nieruchomości i jakie ryzyka można wykluczyć.
  2. Przekształcanie gruntów oraz obiektów:
   1. Typowe schematy postępowań administracyjnych.
   2. Zakres czasowy procedur administracyjnych.
   3. Najczęstsze błędy i ryzyka w postępowaniach dotyczących przekształcania.
   4. Przewidywalne koszty publiczne jakie należy uwzględnić w budżecie inwestycji.
  3. Dokumentacja istotna w obrocie nieruchomościami.
  4. Kontrola stanu technicznego obiektów posadowionych na nieruchomości:
   1. Obiekty budowlane objęte obowiązkiem okresowej kontroli.
   2. Książka obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji.
   3. Uprawnienia organów nadzoru.
  5. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek:
   1. Pozwolenie na budowę - wniosek, niezbędne załączniki i wymogi formalne.
   2. Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
   3. Dostęp do drogi publicznej a lokalizacja zjazdu.
   4. Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.
   5. Katalog obiektów na zgłoszenie.
   6. Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
   7. Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe.

  Godz. 15.30 - 19.00 – wycieczka z przewodnikiem po okolicy.

  Godz. 19.30 – kolacja.

  Godz. 21.00 – wieczorek integracyjny.

  Dzień III

  Godz. 07.00 - 09.00 – śniadanie.
  Godz. 09.00 – 14.00 – szkolenie. Około godz. 12.00 wymeldowanie.

  PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ III.
  1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego:
   1. Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
   2. Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
   3. Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.
  2. Zarządzanie umowami usług i robót w zakresie inwestycji na nieruchomości:
   1. Kto reprezentuje firmę? - weryfikacja przedsiębiorców w KRS i CEIDG.
   2. Umowa zlecenie czy umowa o dzieło – charakterystyka i różnice.
   3. Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
   4. Zabezpieczenie należytego wykonania.
   5. Możliwości nadzoru i dyscyplinowania wykonawcy.
   6. Możliwości i konsekwencje rozwiązania umowy.
   7. Rękojmia, gwarancja za wady przedmiotu umowy.
  3. Wybrane umowy w zakresie inwestycji budowlanych. Na jakie aspekty warto zwrócić uwagę?
   1. Umowa najmu czy umowa dzierżawy – różnice ustawowe i praktyczne.
   2. Umowa na wykonanie modernizacji – czy mieści się w regulacji umowy o roboty budowlane?
  4. Podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów.

  Godz. 14.00 – obiad.
  Po obiedzie wyjazd uczestników.

  Prowadzący: Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

  Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia .

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.


  TYP: Szkolenie trzydniowe.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |