Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Dzienne > Kalisz > Zarządzanie Mediami - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Zarządzanie Mediami - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Mediami - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem studiów na specjalności zarządzanie mediami jest dostarcze­nie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenie studentów w zagadnie­nia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach, nabycie praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego oraz kształtowanie analityczno-krytycznej postawy wobec przekazów medialnych.
 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Ogół problematyki uwzględnia zarówno teoretyczny, jak i praktyczny aspekt przedstawionych zagadnień. W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę w dziedzinie organizacji i zarządzania mediami (w tym zwłaszcza mediami audiowizualnymi). Wiedza ta zostanie uzupełniona o problema­tykę prawną, specyfikę giełdowego finansowania mediów, strukturę ogól­nopolskiego, regionalnego i lokalnego rynku mediów, aż do kwestii zwią­zanych z komunikacją społeczną, kulturą masową, relacjami publicznymi oraz etyką mediów. W formie zajęć praktycznych zostaną zrealizowane - we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi - zagadnienia dotyczące reżyserii, sztuki operator­skiej i fotograficznej, realizacji obrazu, scenariuszopisarstwa, organizacji przestrzeni i dźwięku, montażu, organizacji produkcji medialnej.

  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent specjalności zarządzanie mediami posiada kompetencje niezbędne do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kine­matografii i telewizji oraz do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych, strukturach samorządowych i ad­ministracji publicznej oraz instytucjach artystycznych.

  Absolwent zajmował się będzie szeroko pojętym zarządzaniem w mediach, podejmując pracę m.in. w redakcjach prasowych, stacjach te­lewizyjnych, rozgłośniach radiowych, organach administracji państwowej.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Komunikacja społeczna, reżyseria, sztuka operatorska, fotografia i przetwarzanie obrazu, realizacja i analiza obrazu, montaż elektroniczny, muzyka i dźwięk, etyka w mediach, organizacja produkcji filmowej i tele­wizyjnej, zarządzanie w mediach regionalnych i lokalnych.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |