Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Dzienne > Kalisz > Zarządzanie Kulturą - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Zarządzanie Kulturą - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Kulturą - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Cele
  Celem studiów na specjalności zarządzanie kulturą jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sek­torze kultury, a także wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji artystycznych, placówek upowszechnienia kultury, ośrodków kultury, a także firm zajmujących się przygotowaniem i obsługą imprez kulturalno-artystycznych oraz podmiotów prowadzących przedsięwzięcia w dziedzinie twórczości nieprofesjonalnej (teatr, estra­da). Studenci uzyskają również podstawową wiedzę na temat kultury i sztuki w kontekście zarządzania i marketingu.
 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Typ studiów: pierwszego stopnia - licencjackie
  Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
  Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)
  Praktyka zawodowa: 4 tygodnie

  Możliwości zatrudnienia
  Absolwent specjalności zarządzanie kulturą w wyniku procesu na­uczania przewidzianego programem studiów ma szansę nabycia spe­cjalistycznych kompetencji z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz wykształcenia umiejętności niezbędnych do organizowania i zarządzania procesami twórczymi i podmiotami w ob­szarze kultury. Ukończenie studiów przygotuje absolwenta do kreowania i realizacji projektów kulturalnych i artystycznych oraz organizowania fun­dacji, stowarzyszeń i towarzystw kulturalnych.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Komunikacja społeczna, sztuka wystąpień publicznych z elementami emisji głosu i kultury języka, polityka kulturalna w Polsce i UE, produkcja i organizacja imprez kulturalnych, marketing i public relations w kulturze i sztuce, ochrona dóbr kultury materialnej i intelektualnej, główne trendy kulturowe we współczesnym świecie, reżyseria i propedeutyka sztuki ak­torskiej, warsztaty praktyki scenicznej.

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |