Home > Kursy i Szkolenia > Logistyka > Kraków > Współpraca z Dostawcami w Branży Motoryzacyjnej i PPAP od Dostawców - Szkolenie - Kraków - Małopolskie

Współpraca z Dostawcami w Branży Motoryzacyjnej i PPAP od Dostawców - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem TQMsoft

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Współpraca z Dostawcami w Branży Motoryzacyjnej i PPAP od Dostawców - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  * Zdobycie wiedzy o zarządzaniu dostawami w przemyśle samochodowym
  * Możliwość optymalizacji i minimalizacji kosztów i ryzyka współpracy oraz kontroli dostaw
  * Poznanie zasad kreowania wymagań dla dostawców i podpisywania umów w branży motoryzacyjnej
  * Przećwiczenie zasad procedury PPAP- zatwierdzania części / materiałów od dostawców
  * Optymalizacja zasad współpracy z dostawcami usług
  * Przygotowanie do audytów certyfikacyjnych, recertyfikacyjnych, kontrolnych i klientowskich- w branży motoryzacyjnej
  * Nabycie umiejętności planowania jakości wyrobów spełniających wymagania klientów.
  * Właściwa identyfikacja potrzeb i wymagań klienta.
  * Nabycie umiejętności sporządzania dokumentacji niezbędnej do zatwierdzania wyrobów przez klientów.
  * Optymalizacja metodyki zatwierdzania wyrobów (uproszczenie, redukcja złożoności) - minimalizacja kosztów
 • Szczegółowe informacje
  Organizacja procesu zakupów materiałów i usług wg ISO/TS 16949:2009, IATF oraz VDA 6.2. Wybór i ocena dostawców materiałów i usług. System zarządzania jakością u dostawców. Zasady zatwierdzania części wg podręcznika PPAP (Production Part Approval Process). Współpraca z dostawcami usług. Poziom i status przedłożenia PPAP, komunikacja, ustalanie zasad kontroli, nadzorowania i raportowania jakości dostaw. Procedura APQP (Advanced Product Quality Planning) a współpraca z dostawcami. Audyty jakości u dostawcy. Wymagania standardów, dobre praktyki w światowych firmach, warsztaty- ćwiczenia w grupach.

  Program Szkolenia:

  • Kanony wymagań w branży motoryzacyjnej: Podejście Procesowe, Ciagłe Doskonalenie, PDCA
  • Najważniejsze wymagania dotyczące firmy produkcyjnej: „organizacji", dostawcy, klienta.
  • Wymagania standardu ISO/TS 16949:2009 dotyczące zakupów i dostawców
  • APQP projektu dla klienta a współpraca z dostawcami i APQP od dostawcy
  • Zasady podpisywania umów z dostawcami: Podręcznik Dostawcy i wymagania dot.PPAP
  • Interpretacja kluczowych składników PPAP: FMEA, MSA, Capability Study na bazie wymagań ISO/TS 16949:2009, podręczników IATF
  • Wykorzystanie Podręcznika Dostawcy i Umowy z Klientem dla uzgodnienia PPAP
  • Ogólne zasady zatwierdzania części przy wdrożeniu do produkcji seryjnej
  • System Zarządzania dostawcy
  • Wybór dostawców
  • Ocena dostawców
  • Kontrola jakości dostaw - metody, zasady, kontrola dostaw a KJ ostateczna u dostawcy
  • Zatwierdzanie produkcji próbnej - PPAP
  • Poziomy przedłożenia.
  • Status przedkładania i PSW.
  • Wymagania dotyczące aktualizacji dokumentacji przedłożenia w przypadku zmian procesów i zasady powiadamiania klienta.
  • CSR - specyficzne wymagania firm motoryzacyjnych dla dokumentacji PPAP.
  • Przykładowa procedura zarządzania procesem PPAP
  • Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.
  • Typowe i opcjonalne składniki PPAP - w zależności od procesów produkcyjnych
  • Raportowanie jakości dostaw
  • Zasady współpracy z dostawcami usług (m.in. wg VDA 6.2)
  • Zasady audytów u dostawców (drugiej strony) - metody, podejścia, check-listy ułatwiające planowanie i realizację audytów
  • Podsumowanie i ocena szkolenia
  Ćwiczenia:
  Wspólne ćwiczenia i w grupach związane z tematyką oraz najważniejszymi zasadami i technikami
  o    Niezbędne wymagania dla Dostawców / Podręcznik Dostawcy
  o    Zasady postępowania reklamacyjnego - procedury, techniki 8D, 5xWhy
  o    Zarządzanie wdrożeniem i współpracą z Klientem / Dostawcami - realizacja zadań APQP
  o    Ciągłe doskonalenie - techniki RCA (Root Causes Analysis)

  Metodyka: 
  wykład
  ćwiczenia
  przykłady
  gry i symulacje

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |