Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Środowiskowa > Dzienne > Kalisz > Wentylacja i Klimatyzacja - Studia I Stopnia - Kalisz - Wielkopolskie

Wentylacja i Klimatyzacja - Studia I Stopnia - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Wentylacja i Klimatyzacja - Studia I Stopnia - Dzienne - Kalisz - Wielkopolskie

 • Szczegółowe informacje
  Absolwent specjalności wentylacja i klimatyzacja na czterech pierw­szych semestrach studiów zdobywa wiedzę podobną do przekazywanej na specjalności inżynieria ochrony środowiska. W ten sposób będzie przygotowany do planowania, projektowania i eksploatacji systemów ochrony środowiska przyrodniczego, systemów monitoringu środowiska oraz będzie znał podstawy sposobów rozwiązywania wszelkich innych problemów, jakie stoją przed inżynierami tego kierunku.

  Trzeci rok studiów poświęcony
  jest niemal w całości wymogom śro­dowiska w skali mikro (środowiska mieszkań, biur, zakładów pracy, pomieszczeń sakralnych). Wykłady, ćwiczenia rachunkowe, a przede wszystkim zajęcia laboratoryjne i projektowe przygotowują do monito­ringu środowiska wewnętrznego, projektowania, konstrukcji oraz doboru urządzeń do realizacji zadań związanych z wentylacją i klimatyzacją róż­nych pomieszczeń.

  Możliwości zatrudnienia
  Studia na specjalności wentylacja i klimatyzacja przygotowują do pod­jęcia pracy związanej z zapewnieniem odpowiedniej jakości środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Umiejętność projektowania i konstrukcji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a przede wszystkim posia­danie wiedzy na temat projektowania, instalacji i doboru urządzeń będą mocną podstawą w poszukiwaniu pracy. W ostatnim okresie intensywny rozwój budownictwa mieszkalnego i przemysłowego wraz ze wzrostem jakości budowanych pomieszczeń są przyczyną braku tych specjalistów na rynku pracy w dłuższym okresie czasu.

  Wybrane przedmioty z programu studiów
  Centrale klimatyzacyjne, klimatyzacja, mikrobiologia układów klima­tyzacyjnych, odzysk ciepła w układach wentylacji przemysłowej, ter­morenowacja i audyt cieplny, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylacja ogólna, wentylacja pożarowa, zjawiska transportu w układzie rozproszonym, hydrologia i nauka o Ziemi, analiza chemiczna wody i ścieków.

Inne informacje związane z Inżynieria Środowiskowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |