Upadłość Przedsiębiorstw w Kontekście Ekonomicznym i Prawnym - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Upadłość Przedsiębiorstw w Kontekście Ekonomicznym i Prawnym - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i metodami dokonywania analiz sytuacji finansowej dla potrzeb prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Uczestnikom zostaną zaprezentowane sposoby na szybką ocenę przyszłej kondycji finansowej własnego przedsiębiorstwa lub kontrahenta. Ponadto zaprezentowane zostaną uwarunkowania prawne zgłoszenia lub unikania zgłoszenia upadłości, oraz działania w sytuacjach kryzysowych.
 • Szczegółowe informacje
  Korzyści dla uczestników szkolenia:
  -          zdobycie wiedzy na temat metod prognozowania przyszłej sytuacji finansowej z wyprzedzeniem kilkuletnim, a przez to zdobycie umiejętności przewidywania z określonym prawdopodobieństwem potencjalnych zagrożeń. Zapoznanie się z modelami ( Altmana,
  -          zdobycie praktycznej wiedzy o zachowaniach kontrahentów zagrożonych upadłością lub niewypłacalnością.
  -          zapoznanie się z możliwościami wykorzystywania postępowań upadłościowych w ochronie własnych interesów i finansów.

  Adresaci szkolenia:
  - pracownicy zespołów analiz w przedsiębiorstwach
  - pracownicy działów, które decydują o przyznaniu i wysokości kredytu kupieckiego
  - pracownicy banków, firm leasingowych i instytucji finansowych, którzy oceniają kondycję finansową firm ubiegających się o kredyt, pożyczkę czy leasing
  - pracownicy instytucji przyznających dotację na określone cele, np. inwestycyjne (takich jak PARP, NFOŚiGW, i innych)
  - pracownicy Urzędów, instytucji samorządowych i administracji państwowej przydzielający dotacje, koncesje np. transportowe, na których prawo nakłada konieczność weryfikacji sytuacji finansowej firm ubiegających się o wymienione koncesje bądź dofinansowanie.
  - specjaliści ds windykacji

  Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
  Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

  Dodatkowe informacje:

  W trakcie trwania szkolenia uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały edukacyjne. Cena szkolenia obejmuje także serwis kawowy i lunch.
  Pokaż program szkolenia
  1. Formy prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej w polskich realiach gospodarczych
  1.1. Upadłość jako jedna z form zaprzestania działalności jednostki
  1.2. Upadłość w sensie ekonomicznym, prawnym i psychologicznym

  2.   Aktualne polskie uregulowania prawne w zakresie upadłości przedsiębiorstw
  2.1. Istota i procedura postępowania upadłościowego
  2.2. Podstawy ogłoszenia upadłości
  2.3. Ogólny tok postępowania upadłościowego
  2.4. Skutki ogłoszenia upadłości
  2.5. Podział funduszu masy upadłości

  3. Formy obrony dłużnika przed upadłością
  3.1. Układ a postępowanie upadłościowe
  3.2. Likwidacja przedsiębiorstwa
  3.3. Zbycie na „słupa”, wyprowadzenie majątku.
  3.4. Restrukturyzacja

  4. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw
  4.1. Sprawozdanie finansowe jako podstawowy materiał źródłowy analiz
  4.2. Metody i techniki oceny kondycji finansowej jednostki
  4.3. Zasady i zakres analizy wskaźnikowej z uwzględnienie specyfiki polskiej gospodarki (ocena zyskowności, płynności, obrotowości, zadłużenia)
  4.4. Użyteczność wskaźników opartych na różnych kategoriach cash flow
  4.5. Ustalanie i interpretacja wartości normatywnych wskaźników finansowych w warunkach polskiej gospodarki
  4.6. Proste mierniki syntetyczne – analizy dyskryminacyjne (modele:.Altmana, Tafflera, Beermanna, Hauschildta, Australijski, Hołdy, Gajdka i Stosa)
  4.7. Symptomy bankructwa – specyfika polskiej gospodarki

  5. Odpowiedzialność karna i osobista
  5.1. Odpowiedzialność własna
  5.2. Odpowiedzialność zarządu kontrahenta
  5.3. Zagrożenie upadłością instrumentem skutecznej windykacji należności.

  6. Podsumowanie, dyskusja.

Inne informacje związane z Finanse Korporacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |