Umowy i roszczenia w trakcie budowy

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem J.G.Training Szkolenia Specjalistyczne

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Umowy i roszczenia w trakcie budowy - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe).

  Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do praktyków, na co dzień zarządzających projektami budowlanymi - zarówno ze strony inwestora, generalnego wykonawcy jak i podwykonawców.

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami prawnymi dostępnymi im w trakcie trwania robót budowlanych oraz wyczulenie na okoliczności konfliktogenne w trakcie procesu budowlanego.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:
  • pozycją i uprawnieniami Project Manager’a w standardowych umowach oraz opartych na wzorcach FIDIC,
  • problematycznymi kwestiami związanymi z realizacją umów budowlanych,
  • skutecznym przygotowywaniem i zarządzaniem roszczeniami (tzw. claim management),
  • zabezpieczaniem ciągłości dostaw materiałów oraz jakości wykonanych czynności przez zleceniobiorców.

  Metody szkoleniowe:
  • warsztaty na konkretnym przykładzie,
  • mini wykład,
  • dyskusja - wymiana doświadczeń.
  Program szkolenia:

  I. Elementarz norm prawnych Project Manager’a.

  II. Formy realizacji kontraktów budowlanych:
  1. Generalne wykonawstwo.
  2. Design & Build.
  3. Construction Managment.
  4. Managing Contractor.
  5. Wzorce umowne w obrocie – FIDIC, VOB, wzór UZP.

  III. Najczęstsze zapisy problemowe w umowach budowalnych w trakcie realizacji:

  1. Zakres przedmiotowy umowy i forma rozliczenia kontraktu.
  2. Osoby upoważnione do składania oświadczeń - korespondencja i oświadczenia.
  3. Kary umowne.
  4. Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie.
  5. Zabezpieczenie roszczeń.
  6. Procedury odbiorów przedmiotu umowy oraz rozliczenia w trackie trwania prac - warunki i konsekwencje.
  7. Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
  8. Analiza przykładowych zapisów umów oraz budowa systemu analizy zagrożeń i krytycznych zdarzeń w trackie budowy.

  IV. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy:

  1. Kto ma status podwykonawcy w rozumieniu przepisów prawa?
  2. Przygotowanie umów z podwykonawcami na bazie umowy z Inwestorem / GW.
  3. Zgłaszanie podwykonawców.
  4. Zasadne i niezasadne roszczenia ze strony podwykonawców – zabezpieczenie płatności.
  5. Zakres odpowiedzialności GW i Inwestora za dalszych podwykonawców.
  6. Zabezpieczenie przed podwójnymi płatnościami.
  7. Gwarancja zapłaty.

  V. Zgłaszanie roszczeń w trakcie budowy (claim management):

  1. Podstawy ustawowe i umowne występowania z roszczeniami w trakcie prac.
  2. Kiedy możemy zgłosić roszczenie przedłużenie czasu na ukończenie prac?
  3. Kiedy będzie zasadne roszczenie o dodatkowe płatności?
  4. Jak skutecznie zgłosić roszczenie?
  5. Do kogo zgłaszać roszczenia w przypadku konsorcjum?

  VI. Jakie roszczenia i komu zgodnie z FIDIC przysługują i z jakiego tytułu?

  1. Powiadomienie o roszczeniu – terminy składania wniosków
  2. Roszczenie terminowe – roszczenia o przedłużenie Czasu na Ukończenie (Klauzula 8.4)
  3. Roszczenia finansowe – roszczenie o dodatkową płatność (Klauzula 20.1).

  VII. Sądowe dochodzenie roszczeń z kontraktów budowlanych:

  1. Zakres najczęstszych postępowań sądowych w zakresie spraw budowlanych.
  2. Dokumentowanie zdarzeń w trakcie budowy.
  3. Jak wygląda sprawa przedawnień?
  4. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar – zasada miarkowania kar w umowie.

  VIII. Umowa dostawy materiałów / urządzeń:

  1. Zgłaszanie wad materiałów / urządzeń.
  2. Zakres odpowiedzialności dostawców za opóźnienia.

  Informacje na temat najbliższego terminu szkolenia mogą Państwo uzyskać kontaktując się z organizatorem. Istnieje również możliwość przygotowania szkolenia zamkniętego z tego tematu, dla grupy pracowników, w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu.

  Miejsce: Warszawa Centrum, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.

  TYP: Szkolenie dwudniowe.

Inne informacje związane z prawo nieruchomości

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |