Home > Podyplomowe > Specjalizacja BHP > Zaoczne > Wrocław > Studia Podyplomowe-Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie - Wrocław - Dolnośląskie

Studia Podyplomowe-Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSH-Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe-Zarządzanie BHP w Przedsiębiorstwie - Zaoczne - Wrocław - Dolnośląskie

 • Cele
  Studium ma na celu wzbogacić wiedzę w zakresie problematyki bezpieczeństwa w zakładach pracy, zapoznać z obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej zasadami zarządzania bezpieczeństwem, ułatwić nabycie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń. Ma nauczyć samodzielnego wykonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego oraz zdobyć praktyczną wiedzę, niezbędną do pracy w służbach BHP. Świadectwo ukończenia studium podyplomowego upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 2.11.2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach .
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci studium Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i osób pracujących w nich od wielu lat. Słuchaczami studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu mogą zostać osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (licencjackim, inżynierskim, magisterskim). Wymagane dokumenty: * wypełnione podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową, które można pobrać w Biurze Rekrutacji lub ze strony internetowej * dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, * 3 podpisane imieniem i nazwiskiem zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm (kolorowe lub czarno-białe), * kopia dowodu osobistego (obie strony), * umowa o naukę, podpisana przez Kandydata (2 egzemplarze), * kopia dowodu wniesienia opłaty wpisowej
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe - Zarządzanie Bhp w Przedsiębiorstwie

  Plan studium
  1. Prawna ochrona pracy w Polsce w aspekcie regulacji UE.
  2. Integracja systemów zarządzania jakością i systemów BHP.
  3. Czynniki psychologiczne i społeczne w środowisku pracy.
  4. Ergonomia i fizjologia pracy.
  5. Techniczne bezpieczeństwo pracy.
  6. Czynniki szkodliwe i niebezpieczne na wybranych stanowiskach pracy.
  7. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy.
  8. Ocena i analiza ryzyka zawodowego oraz metody zapobiegania chorobom zawodowym.
  9. Metodyka i organizacja szkoleń.
  10. Ochrona przeciwpożarowa.
  11. BHP w praktyce.
  12. Pierwsza pomoc przedlekarska.
  13. Seminarium dyplomowe. 
   

Inne informacje związane z Specjalizacja BHP

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |