Home > Podyplomowe > Zarządzanie Bezpieczeństwem > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie systemami jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie systemami jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PWSBiA-Prywatna Wyższa Szkoła Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie systemami jakości i bezpieczeństwa informacji w biznesie i administracji - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Studia przygotowują pod kątem: * obejmowania przez absolwentów samodzielnych stanowisk menadżerów ds. zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, pełnomocników systemów zarządzania jakością oraz wewnętrznych audytorów systemów zarządzania jakością; * umiejętności kształtowania polityki jakości i polityki bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i administracji; * samodzielnego wyznaczania celów jakości i celów bezpieczeństwa, opracowywania dokumentacji i wdrażania systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem, przeprowadzania auditów wewnętrznych; * znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych, zwłaszcza związanych z dostępem do informacji publicznej i ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Nasza oferta skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (magisterskich, licencjackich, inżynierskich lub równoważnych).
 • Szczegółowe informacje
  Przedmiot    

  1. Wykład inauguracyjny: Historia standaryzacji i tendencje rozwojowe               
  2. Organizacje standaryzacyjne. Klasyfikacja obowiązujących norm i systemów     
  3. System zarządzania jakością – wprowadzenie i terminologia               
  4. Zarządzanie informacją i wiedzą w administracji i przedsiębiorstwie                
  5. Zasady dokumentowania systemów zarządzania jakością.     
  6. Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością.             
  7. Polityka jakości     
  8. Polityka bezpieczeństwa     
  9. Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych     
  10. Zarządzanie ryzykiem w systemach zintegrowanych     
  11. Auditowanie i certyfikacja zintegrowanych systemów zarządzania     
  12. Seminarium dyplomowe                   TEMATYKA ZAJĘĆ

  System zarządzania jakością – wprowadzenie i terminologia.
  Wymagania normy ISO 9001:2000 – omówienie wymagań, przykłady zastosowania w biznesie i administracji; Procesowe zarządzanie jakością; Total Quality Management; Struktura systemu zarządzania jakością; Rola komunikacji w systemie zarządzania; Odpowiedzialność kierownictwa organizacji.

  Zarządzanie informacją i wiedzą w administracji i przedsiębiorstwie-
  Pojęcia informacji i wiedzy; Istota i główne problemy zarządzania informacją i wiedzą w przedsiębiorstwie; Metody i narzędzia pomiaru zasobów wiedzy; Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania wiedzą; Kultura organizacyjna a proces zarządzania wiedzą; Modelowanie procesów zarządzania konkurencyjnym potencjałem wiedzy; Rola konsultingu w racjonalizacji zarządzania wiedzą.

  Zasady dokumentowania systemów zarządzania jakością.
  Podstawy procesu legislacji; Księga Jakości; Procedury ogólne systemu; Zarządzenia, instrukcje i formularze; Rola wewnętrznego auditu. Przegląd jakości.

  Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem i jakością
  Wymagania norm ISO dla zintegrowanych systemów; Omówienie normy PN-ISO/IEC 27001:2007; Identyfikacja ryzyk; Wybór zabezpieczeń; Wymagania norm AQAP – proces rządowego zapewnienia jakości; Zarządzanie ciągłością; Kontrola dostępu do informacji; Zabezpieczenie fizyczne organizacji i otoczenia;

  Polityka bezpieczeństwa
  Omówienie narzędzi służących ochronie bezpieczeństwa wynikających z ustawodawstwa powszechnego; Czynniki kształtujące wybór modelu bezpieczeństwa organizacji; Rola prawnych instrumentów zapewnienia bezpieczeństwa; Przykłady naruszeń bezpieczeństwa i możliwości neutralizacji ich skutków; Kształtowanie treści umów cywilnoprawnych i umów o świadczenie pracy zapewniających ochronę bezpieczeństwa organizacji;

  Polityka jakości.
  Wyznaczania celów jakości; Wybór kryteriów jakości; Zasady określania zadań personelu; Ustalanie jednolitych kanałów informacyjnych; Identyfikacja potrzeb klienta;

  Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych
  Wymagania normy PN-ISO/IEC 17799:2003; Bezpieczeństwo systemów i ich środowiska; Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne; Podstawowe zasady organizacji bezpiecznych sieci i systemów teleinformatycznych; Ochrona praw autorskich w dziedzinie oprogramowania i zasady odpowiedzialności.

  Zarządzanie ryzykiem w systemach zintegrowanych.
  Metody zarządzania ryzykiem; Narzędzia statystyczne wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem;

  Auditowanie i certyfikacja systemów zarządzania
  Planowanie i przeprowadzanie auditów. Metody pomiaru i monitorowania; Podstawy nadzorowania niezgodności; Dokumentowanie; Ocena skuteczności systemów zarządzania. Narzędzia i techniki poprawy jakości i bezpieczeństwa oraz metody doskonalenia przyjętych rozwiązań. Techniki motywacji personelu do polityki jakości i bezpieczeństwa. Zasady certyfikacji systemów i podmioty certyfikujące.

Inne informacje związane z Zarządzanie Bezpieczeństwem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |