Home > Podyplomowe > Zarządzanie Firmą > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Firmą w Kontekście Integracji Europejskiej - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Firmą w Kontekście Integracji Europejskiej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Firmą w Kontekście Integracji Europejskiej - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w POU jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera. Studia podyplomowe, uzupełniające wiedzę z zakresu zarządzania , przeznaczone szczególnie dla osób (często absolwentów kierunków niebiznesowych), które pracują (lub zamierzają pracować) w biznesie i muszą posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

  W ramach programu Zarządzanie Firmą w Kontekście Integracji Europejskiej studenci mają 3 warianty do wyboru:


  PROGRAM A

      * Środowisko Biznesu Europejskiego
      * Integracja Europejska
      * Marketing Globalny
      * Zarządzanie Zmianami

  PROGRAM B

      * Środowisko Biznesu Europejskiego
      * Rachunek Kosztów i Rachunkowośc Zarządcza
      * Rachunkowośc Międzynarodowa
      * Integracja Europejska

  PROGRAM C

      * Środowisko Biznesu Europejskiego
      * Strategia i Polityka Firmy (moduł podwójny)
      * Integracja Europejska

   

   

  PROGRAM A

  Moduł Środowisko Biznesu Europejskiego (2E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * europejskie środowisko ekonomiczne
      * biznes a system finansowy w Europie
      * otoczenie prawne firm
      * środowisko technologiczne
      * gospodarka międzynarodowa
      * Unia Europejska
      * społeczeństwo europejskie a biznes

   

   

  Moduł Integracja Europejska (3E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * istota integracji: teoria, przegląd głównych koncepcji i tendencji rozwoju; prezentacja                    głównych instytucji (organów) Unii Europejskiej (sposób ich wybierania, prawa i obowiązki            oraz procedury podejmowania decyzji);
      * etapy integracji ekonomicznej: Unia Celna, Jednolity Rynek, Unia Walutowa (wpływ Unii                    Gospodarczej i Walutowej na działalność firm ze strefy EURO i z krajów Europy Środkowej)
      * polityka konkurencji: główne problemy istnienia układów monopolistycznych na rynku UE, rola        UE w ich przezwyciężaniu; wpływ na działalność firm;
      * wspólna Polityka Rolna i Polityka Strukturalna: przegląd głównych tendencji ekonomicznych w        krajach członkowskich i kandydujących, przyszłość polskiego rolnictwa po wstąpieniu Polski do        UE;
      * rozszerzenie UE: doświadczenia różnych krajów z procesem integracji, możliwe konsekwencje        dla Polski (przede wszystkim dla polskich przedsiębiorstw) po wstąpieniu do UE;

   

   

  Moduł Marketing Globalny (3M1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * podobieństwa i różnice otoczenia ekonomicznego, kulturowego, społecznego, politycznego i            prawnego na rynkach międzynarodowych i świadomość ich wpływu na marketing
      * międzynarodowe systemy prawne oraz regulacje prawne dotyczące marketingu
      * ryzyko funkcjonowania na rynkach międzynarodowych oraz finansowe konsekwencje decyzji        podejmowanych w zakresie marketingu
      * informacja na rynku globalnym, pomiar i systemy informacji marketingowej; ich zastosowania        w badaniach marketingowych
      * etapy globalnej strategii marketingowej
      * teoria dotycząca globalnej strategii marketingowej w tym strategii produktu, ceny,                        dystrybucji i promocji
      * planowanie, podejmowanie i kontrolowanie decyzji dotyczących rynków międzynarodowych;            ocena wyboru strategii na rynku globalnym

   

   

  Moduł Zarządzanie Zmianami (3S2)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * nowe tendencje w filozofii i praktyce zarządzania
      * niezbędne umiejętności służące skutecznemu funkcjonowaniu firmy w kontekście                            zwiększającego się tempa zmian w globalnej gospodarce
      * główne przyczyny zmian w gospodarce, w przemyśle, w przedsiębiorstwach
      * współczesne tendencje występujące w tworzeniu struktur organizacyjnych: praktyczne                    problemy związane z obaleniem hierarchii, proces powstawania mniejszych jednostek                    organizacyjnych, korzyści wynikające z płaskiej struktury organizacyjnej (czy płaska struktura        organizacyjna jest odpowiednia dla każdej branży i sprawdza się w każdej sytuacji?)
      * współczesne tendencje w organizacji pracy, przechodzenie od konwencjonalnych do                        wielofunkcyjnych stanowisk pracy
      * koncepcje zarządzania wiedzą i organizacje uczące się
      * reengineering
      * potencjał strategiczny przedsiębiorstwa
      * kluczowe czynniki udanego przekształcenia organizacji
      * główne siły oporu wobec zmian w organizacji

   

   

   

   

  PROGRAM B

  Moduł Środowisko Biznesu Europejskiego (2E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * europejskie środowisko ekonomiczne
      * biznes a system finansowy w Europie
      * otoczenie prawne firm
      * środowisko technologiczne
      * gospodarka międzynarodowa
      * Unia Europejska
      * społeczeństwo europejskie a biznes

   

   

  Moduł Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza (2F1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * klasyfikacja kosztów
      * rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy
      * rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych
      * finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO)
      * system kosztów standardowych i analiza odchyleń
      * rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych
      * zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto
      * analiza punktu zrównania
      * budżetowanie kapitałowe

   

   

  Moduł Rachunkowość Międzynarodowa (2F2)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej
      * klasyfikacja systemów rachunkowości
      * harmonizacja i udostępnianie danych rachunkowości międzynarodowej
      * finanse międzynarodowe: rozwój wielonarodowych przedsiębiorstw
      * ryzyko kursowe: definicja, identyfikacja i pomiar
      * przeliczanie kursów walut
      * rynek walut obcych
      * techniki zarządzania walutą zagraniczną

   

   

  Moduł Integracja Europejska (3E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * istota integracji: teoria, przegląd głównych koncepcji i tendencji rozwoju; prezentacja                    głównych instytucji (organów) Unii Europejskiej (sposób ich wybierania, prawa i obowiązki            oraz procedury podejmowania decyzji);
      * etapy integracji ekonomicznej: Unia Celna, Jednolity Rynek, Unia Walutowa (wpływ Unii                    Gospodarczej i Walutowej na działalność firm ze strefy EURO i z krajów Europy Środkowej)
      * polityka konkurencji: główne problemy istnienia układów monopolistycznych na rynku UE, rola        UE w ich przezwyciężaniu; wpływ na działalność firm;
      * wspólna Polityka Rolna i Polityka Strukturalna: przegląd głównych tendencji ekonomicznych w        krajach członkowskich i kandydujących, przyszłość polskiego rolnictwa po wstąpieniu Polski do        UE;
      * rozszerzenie UE: doświadczenia różnych krajów z procesem integracji, możliwe konsekwencje        dla Polski (przede wszystkim dla polskich przedsiębiorstw) po wstąpieniu do UE;

   

   

   

  PROGRAM C

  Moduł Środowisko Biznesu Europejskiego (2E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * europejskie środowisko ekonomiczne
      * biznes a system finansowy w Europie
      * otoczenie prawne firm
      * środowisko technologiczne
      * gospodarka międzynarodowa
      * Unia Europejska
      * społeczeństwo europejskie a biznes

   

   

  Moduł Strategia i Polityka Firmy (3S1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * podejmowanie decyzji strategicznych w firmie ( koncepcje i definicje, krytyczny przegląd                różnych rodzajów strategii firmy)
      * poziomy zarządzania strategicznego w firmie
      * proces zarządzania strategicznego, w tym – metody i narzędzia stosowane w analizach                strategicznych (określanie potencjału strategicznego firmy), przy wyborach strategicznych (            określanie potencjalnych kierunków działania), podczas wdrażania strategii (planowanie                wdrażania zmian strategicznych)
      * etyka biznesu a wybory strategiczne
      * studia przypadków, praktyczne realizowanie procesu ustalania strategii

   

   

  Moduł Integracja Europejska (3E1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * istota integracji: teoria, przegląd głównych koncepcji i tendencji rozwoju; prezentacja                    głównych instytucji (organów) Unii Europejskiej (sposób ich wybierania, prawa i obowiązki            oraz procedury podejmowania decyzji);
      * etapy integracji ekonomicznej: Unia Celna, Jednolity Rynek, Unia Walutowa (wpływ Unii                    Gospodarczej i Walutowej na działalność firm ze strefy EURO i z krajów Europy Środkowej)
      * polityka konkurencji: główne problemy istnienia układów monopolistycznych na rynku UE, rola        UE w ich przezwyciężaniu; wpływ na działalność firm;
      * wspólna Polityka Rolna i Polityka Strukturalna: przegląd głównych tendencji ekonomicznych w        krajach członkowskich i kandydujących, przyszłość polskiego rolnictwa po wstąpieniu Polski do        UE;
      * rozszerzenie UE: doświadczenia różnych krajów z procesem integracji, możliwe konsekwencje        dla Polski (przede wszystkim dla polskich przedsiębiorstw) po wstąpieniu do UE;

Inne informacje związane z Zarządzanie Firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |