Studia Podyplomowe - Turystyka na Obszarach Chronionych i Leśnych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Turystyka na Obszarach Chronionych i Leśnych - Zaoczne - Radom - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób pracujących w parkach narodowych, krajobrazowych, regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych, nadleśnictwach (ze szczególnym uwzględnieniem wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych), jednostkach działających na rzecz turystyki i rekreacji, biurach podróży, centrach edukacji ekologicznej i organizacjach pozarządowych pragnących pogłębić wiedzę w zakresie organizowania i funkcjonowania turystyki na terenach chronionych i leśnych.
 • Szczegółowe informacje
  Studia trwają dwa semestry (240 godzin), a realizowane zagadnienia wchodzą w skład pięciu modułów:
  1. Problematyka społeczna (m.in. socjologia społeczności lokalnych i metody rozwiązywania konfliktów lokalnych).
  2. Problematyka przyrodnicza (m.in. wykorzystanie w praktyce turystyczno – rekreacyjnej oraz do wspomagania decyzji w turystyce Systemu Informacji Geograficznej – GIS).
  3. Problematyka turystyczna (m.in. zasady zagospodarowania terenów leśnych i przyrodniczo – cennych, marketing, promocja i informacja turystyczna).
  4. Problematyka prawna w turystyce.
  5. Ćwiczenia terenowe na obszarach chronionych i leśnych kompleksach promocyjnych.
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum zawodowych (inżynierskich lub licencjackich z zakresu nauk technicznych, przyrodniczych lub turystycznych).

  Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie i presję społeczeństwa na przyrodę terenów chronionych oraz leśnych, problem ich ochrony i zagospodarowania turystycznego staje się coraz ważniejszy i pilniejszy do rozwiązania.

  Struktura zajęć
  Studia obejmują 266 godzin wykładów i zajęć warsztatowych.Zajęcia przez okres dwóch semestrów.
  Zjazdy co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Agroturystyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |