Home > Podyplomowe > Inżynieria > Zaoczne > Kraków > Studia Podyplomowe - Transport Linowy - Kraków - Małopolskie

Studia Podyplomowe - Transport Linowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Transport Linowy - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Programy ramowe i programy szczegółowe są uzgadniane odpowiednio (w zależności od specjalności) z Departamentem Energomechanicznym Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach (1), Transportowym Dozorem Technicznym w Warszawie (2) oraz z Urzędem Dozoru Technicznego w Warszawie (3). Ukończenie studiów jest wymagane od osób zajmujących określone stanowiska dozoru w zakładach górniczych, inspektorów TDT i UDT, rzeczoznawców WUG itd. Ponadto absolwenci uzyskaja wiedzę, pozwalającą na ubieganie się o certyfikację kompetencji, np. z zakresu badań nieniszczących nadawane przez Jednostki Certyfikujące osoby TDT-CERT i UDT-CERT itd.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia, określonej specjalności (1-3), są przeznaczone dla projektantów, wytwórców i eksploatatorów urządzeń transportu linowego i ich elementów tj. górniczych wyciągów szybowych, maszyn podstawowych w górnictwie odkrywkowym (1), kolei linowych i wyciągów narciarskich, tramwajów linowych (2), dźwigów osobowych, osobowo-towarowych i towarowych, dźwignic (suwnic) i podnośników różnych typów (3), konstrukcji cięgnowych w tym masztów radiowych i telewizyjnych, lin stalowych, stalowo-gumowych itd. oraz dla pracowników jednostek (laboratoriów) badawczych oraz certyfikujących i kontrolujących te urządzenia i ich elementy.
 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka studiów

  Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie 3 specjalności:

  - Transport linowy - projektowanie i eksploatacja systemów maszynowych transportu linowego w górnictwie.
  - Transport linowy - koleje linowe i wyciągi narciarskie.
  - Transport linowy - dźwigi osobowe i towarowe oraz dźwignice różnych typów.

  W czasie studiów słuchacze są zapoznawani z nowymi metodami projektowania, wytwarzania
  i eksploatacji lin i urządzeń transportu linowego, z nowymi metodami i przyrządami do oceny stanu technicznego tych obiektów, z nowymi regulacjami prawnymi i normami technicznymi (ustawami, dyrektywami nowego podejścia i normami zharmonizowanymi z tymi dyrektywami, warunkami technicznymi itd.), z nowymi systemami zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem itd.

  Znaczna część zajęć jest poświęcona problemom dostosowania polskiej techniki do wymagań Unii Europejskiej oraz teorii i praktyce budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem ww. obiektów technicznych (systemów: maszyna - człowiek - środowisko).

  Program studiów


  - Podstawy teorii i inżynierii niezawodności i bezpieczeństwa systemów antropotechnicznych.
  - Wybrane działy mechaniki technicznej i wytrzymałości konstrukcji.
  - Bezpieczeństwo techniki w prawie i normach europejskich.
  - Diagnostyka techniczna lin i innych elementów transportu linowego.
  - Projektowanie i eksploatacja wybranych (w zależności od specjalności) urządzeń transportu linowego.
  - Ocena ryzyka zawodowego i budowa systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Inne informacje związane z Inżynieria

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |