Studia Podyplomowe - Terapia i Profilaktyka Społeczna - Katowice - Śląskie - Arteterapia chorzów - Arteterapia w andragogu - Terapia społeczna - I1134

Home>Podyplomowe>Psychoterapia>Zaoczne>Katowice>Studia Podyplomowe - Terapia i Profilaktyka Społeczna - Katowice - Śląskie
 
Studia Podyplomowe - Terapia i Profilaktyka Społeczna - Zaoczne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Studia Podyplomowe - Terapia i Profilaktyka Społeczna - Katowice - Śląskie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Arteterapia chorzów
  • Arteterapia w andragogu
  • Psychoterapia studia śląsk
  • Studia podyplomowe psychologia kliniczna katowice
  • Studia podyplomowe terapia
  • Terapia rodzin studia podyplomowe
  • Terapia społeczna
Podziel się z innymi:
Studia Podyplomowe - Terapia i Profilaktyka Społeczna - Katowice - Śląskie Szczegóły
Cel:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności niezbędne w działaniach profilaktycznych i pracy terapeutycznej. Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów obejmują swym zakresem cały system oddziaływań stosowanych wobec osób charakteryzujących się deficytami rozwojowymi i zaburzeniami w zakresie funkcjonowania społecznego.
Profil słuchacza / Wymogi:
Studia przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych pracujących lub pragnących podjąć pracę w instytucjach zajmujących się prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki społecznej i terapii (placówki oświatowe, sądownictwo, pomoc społeczna, itp.)
Szczegółowe informacje:
Terapia i Profilaktyka Społeczna

 Czas trwania: 3 semestry (350 godzin)
Zajęcia odbywają się dwa / trzy razy w miesiącu:
- soboty: 8.00 - 15.00
- niedziele: 8.00 - 15.00

PROGRAM STUDIÓW
1. Wprowadzenie do socjologii
2. Psychospołeczne podstawy oddziaływań wychowawczych
3. Psychologia społeczna
4. Psychologia kliniczna
5. Rozwiązywanie problemów społecznych
6. Trening interpersonalny
7. Trening wychowawczy
8. Trening komunikacyjny
9. Trening terapeutyczny
10.Trening twórczości
11.Pedagogika specjalna
12.Biomedyczne uwarunkowania terapii
13.Teoretyczne podstawy terapii
14.Terapia w procesie nauczania i wychowania
15.Elementy prawa karnego
16.Prawo rodzinne i opiekuńcze
17.Elementy diagnozy psychologicznej
18.Diagnoza pedagogiczna
19.Diagnoza i pomiar środowiska społecznego
20.Diagnozowanie zaburzeń rozwojowych
21.Wczesna interwencja
22.Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej
23.Terapia rodzin w ujęciu systemowym
24.Terapia w procesie powtarzania patologicznych struktur rodziny
25.Metody dynamiczne w pracy terapeutycznej
26.Terapeuta w procesie grupowym
27.Analiza transakcyjna
28.Diagnozowanie i terapia nadużyć seksualnych
29.Integracja sensomotoryczna
30.Arteterapia
31.Alternatywne formy terapeutyczne
32:Profilaktyka w środowisku lokalnym
33.Środowiskowe programy profilaktyczne
34.Profilaktyka w środowisku otwartym
35.Seminarium dyplomowe
Inne informacje związane z Podyplomowe i Psychoterapia: