Home > Podyplomowe > Systemy Informacyjne > e-learning > Studia Podyplomowe - Systemy informatyczne, aplikacje i ich bazy - e-learning

Studia Podyplomowe - Systemy informatyczne, aplikacje i ich bazy - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PJWSTK- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Systemy informatyczne, aplikacje i ich bazy - Online

 • Cele
  Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, pewne doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania i tworzenia systemów informatycznych, aplikacji i baz danych. Czas trwania: 2 semestry. Program: 210 godz. przeliczeniowych (2 semestry) - każdy uczestnik wybiera 7 przedmiotów z puli 11 przedmiotów realizowanych przez Internet przy użyciu systemu Edu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia prowadzone przez Internet są przeznaczone zarówno dla informatyków jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informatyczne wspomagające ich codzienną pracę zawodową w tym w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych.
 • Tutuł uzyskany
  Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie.
 • Szczegółowe informacje
  Zakres tematyczny

  Zajęcia z pierwszej grupy przedmiotów (do wyboru w pierwszym semestrze - 3 lub 4):

  1.Wprowadzenie do programowania (Java)
  2.Systemy operacyjne
  3.Sieci komputerowe
  4.Projektowanie relacyjnych baz danych
  5.Projektowanie systemów informacyjnych


  Pozostałe zajęcia z drugiej grupy przedmiotów do wyboru w drugim semestrze (łącznie z wymaganiami wzięcia odpowiednich przedmiotów w pierwszym semestrze lub jednocześnie w drugim semestrze); łacznie w obu grupach ma być siedem wybranych przedmiotów:

  6.Programowanie aplikacji (Java) – wymaga 1
  7.Programowanie w relacyjnych bazach danych – wymaga 4
  8.Budowa i integracja systemów informacyjnych – wymaga 4 i 5
  9.Zarządzanie projektami informatycznymi – wymaga 5 i jednocześnie 8
  10.Hurtownie danych – wymaga 4 i jednocześnie 7
  11.Tworzenie aplikacji .NET – wymaga 4 i jednocześnie 7


  Przykładowe pakiety wyboru 7 przedmiotów:

  Programowanie1: 1, 2, 4, 5; 3, 6, 7
  Programowanie2: 1, 2, 4, 5; 6, 7, 11
  Systemy informatyczne1: 2, 3, 4, 5; 7, 8, 9
  Systemy informatyczne2: 2, 4, 5; 7, 8, 9, 10
  Systemy informatyczne3: 2, 4, 5; 7, 8, 9, 11
  Bazy danych1: 2, 4, 5; 7, 8, 10, 11
  Bazy danych2: 1, 4, 5; 6, 7, 10, 11
  Bazy danych3: 1, 4, 5; 7, 8, 10, 11


  Zasady studiowania


  1. Wykłady mają postać multimedialnych lekcji.

  2. Podczas semestru kontakt studiującego z nauczycielami akademickimi odbywa się drogą na odległość głównie przy użyciu poczty elektronicznej a także przy użyciu środków Internetowego Systemu Edukacyjnego PJWSTK o nazwie Edu takich jak: tablica ogłoszeń, Forum, chat z tablicą elektroniczną, Forum, testy przez Internet, obszary robocze do wymiany materiałów.

  3. Jest też możliwość (nieobowiązkowa) brania udziału w konsultacjach w gmachu PJWSTK raz na miesiąc.

  4. Na koniec semestru odbywa się sesja egzaminacyjna w gmachu PJWSTK.

  5. Sprawdzanie wiedzy studenta odbywa się częściowo na odległość: testy, zadania domowe, aktywność na forum i chat, a częściowo bezpośrednio w uczelni na zaliczeniu projektu lub egzaminie.

  6. Studenci będą korzystać z oprogramowania, które będą sami instalować na własnym komputerze albo w sposób zdalny z oprogramowania, które jest dostępne w sieci PJWSTK.

Inne informacje związane z Systemy Informacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |