Home > Podyplomowe > Marketing > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Marketing produktów farmaceutycznych - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Marketing produktów farmaceutycznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Marketing produktów farmaceutycznych - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest doskonalenie kompetencji i umiejętności osób odpowiedzialnych za decyzje marketingowe w przedsiębiorstwach farmaceutycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych * kwestionariusz osobowy * kserokopia dowodu osobistego * 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm * deklaracja płatności
 • Szczegółowe informacje
  Sylwetka absolwenta
  Absolwenci tych studiów podyplomowych powinni posiąść następujące umiejętności:

  - Identyfikowania oraz interpretowania szans i możliwości rynkowych na rynku produktów farmaceutycznych;
  - Programowania działań marketingowych dla produktów farmaceutycznych z uwzględnieniem ich specyfiki;
  - Projektowania działań marketingowych na podstawie informacji farmaceutyczno-medycznej i rynkowej.
  - Kierowania pracą zespołów ludzkich (pionach marketingowych i sprzedażowych) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych;
  - Prowadzenia negocjacji i współpracowania z partnerami przedsiębiorstwa farmaceutycznego
        (np. lekarze, apteki, szpitale, pacjenci, Ministerstwo Zdrowia);
  - Posługiwania się współczesnymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, wspierającymi działalność marketingową przedsiębiorstwa farmaceutycznego;
  - Ponadto powinien być on świadomy odpowiedzialności etycznej i społecznej związanej z wykonywaniem zawodu menedżera.

  Program

  - Integracyjny trening psychologiczny,
  - Podstawy mikro i makroekonomii,
  - Rynek farmaceutyczny,
  - Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce,
  - Podstawy prawne funkcjonowania rynku farmaceutycznego,
  - Polityka lekowa państwa,
  - Podstawy marketingu,
  - Zarządzanie technologiami i innowacjami w przemyśle farmaceutycznym,
  - Budżetowanie z elementami finansów,
  - Efektywna komunikacja z zasadami sztuki prezentacji,
  - Negocjacje,
  - Podstawy farmakologii,
  - Badania kliniczne leków
  - Informacja farmaceutyczno-medyczna,
  - Farmakoekonomia,
  - Badania marketingowe w farmacji,
  - Zarządzanie marką w zależności od fazy życia produktu,
  - Plan marketingowy w firmie farmaceutycznej,
  - Organizacja i zadania pionu marketingu firmy farmaceutycznej,
  - Efektywna współpraca działu marketingu z innymi pionami funkcjonalnymi w firmie,
  - Projektowanie i zarządzanie dystrybucją,
  - Zarządzanie działem sprzedaży,
  - Techniki sprzedaży,
  - Zintegrowana komunikacja marketingowa (Promocja i reklama w firmie farmaceutycznej),
  - Public Relations w przemyśle farmaceutycznym,
  - Etyka w biznesie.

Inne informacje związane z Marketing

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |