Studia Podyplomowe - Informatyka dla Nauczycieli - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSIiE - Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Informatyka dla Nauczycieli - Zaoczne - Olsztyn - Warmińsko-Mazurskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów magisterskich lub studiów licencjackich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, a także osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu informatyki i technologii informacyjnej, jednakże legitymujące się przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć w instytucjach oświatowych. Ukończenie studiów daje kwalifikacje upoważniające do nauczania przedmiotu: Informatyka, zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2110).
 • Szczegółowe informacje
  WYDZIAŁ INFORMATYKI I EKONOMII W OLSZTYNIE
  
  kierunek: Informatyka
  specjalność: Informatyka (dla nauczycieli) – III semestry

  Program studiów został tak opracowany, aby zapewnić kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć z informatyki. Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają szeroką wiedzę z zakresu informatyki, zapewniającą nie tylko efektywne jej wykorzystanie na zajęciach dydaktycznych, ale także umożliwiającą przygotowanie stanowisk pracy w pracowniach komputerowych oraz administrowanie nimi.
  W ramach studiów nauczyciele
  przygotowywani będą do prowadzenia zajęć z przedmiotu Informatyka w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Słuchacze uzyskają kompetencje ogólnoinformatyczne i metodyczne pozwalające przedstawiać uczniom problemy społeczne i zawodowe informatyki, ukazywać możliwości zastosowań serwerów i serwisów internetowych, uczyć typowych metod rozwiązywania problemów algorytmicznych, programowania komputerów, jak również wykształcić umiejętności korzystania z inżynierii oprogramowania oraz tworzenia i zarządzania bazami danych.

  Założenia organizacyjne studiów
  Przedmioty kształcenia podyplomowego są realizowane w dwóch semestrach i program liczy ogółem 350 godzin zajęć, w tym także praktykę. Zajęcia odbywają się dwa razy miesiącu, w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |